доцент д-р Надя Чернева


Заместник-декан по международното сътрудничество, преподавателска и студентска мобилност, евроинтеграция, специализирани центрове и кабинети 

 

 

              Телефон: +359 32 261 241

              Имейл: ncherneva9 @ gmail.com

 

              Приемно време:

              понеделник от 9.00 до 10.30 часа в кабинет 316

 

 

доцент д-р Елена Гетова


Заместник-декан по работа със студенти вътрешновузовска мобилност, студентски организации); академичен живот (промоции и официални чествания); научноорганизационна дейност (конференции, семинари); КСК-организация и реклама

 

 

              Телефон: +359 32 261 262

              Имейл: egetova @ uni-plovdiv.bg

 

              Приемно време:

              понеделник от 12.00 до 14.00 часа в кабинет 250

 

 

 

доцент д-р Борян Янев


Заместник-декан по научна дейност (организация на научноизследователския процес: рейтинг класации, научни проекти и докторантури; факултетен сайт)

 

             

              Телефон: +359 32 261 478

              Имейл: byanev @ gmail.com

 

              Приемно време:

              сряда от 10.30 до 12.00 часа в кабинет 237

    четвъртък от 10.30 до 12.00 часа в кабинет 237

 

 

доцент д-р Константин Куцаров


Заместник-декан по учебната дейност (учебен процес, учебна документация и планове, вътрешновузовска мобилност); магистратури

 

 
 
              Телефон: +359 32 261 231
              Имейл: konstantpol @ abv.bg
 

              Приемно време:

              понеделник от 12.00 до 13.00 часа в кабинет 341

              вторник от 12.00 до 13.00 часа в кабинет 341