доцент д-р Димитър Кръстев


Заместник-декан по учебна дейност, учебна документация, магистърски програми 

 

 

             

              Телефон: +359 32 261 265  (+359 884 305 798)

              Имейл: d_krastev @ uni-plovdiv.bg

 

              Приемно време в кабинет 254, Ректорат, 2 етаж:

              понеделник от 10.30 до 11.30 часа

              сряда от 16.00 до 17.00 часа

 

 

доцент д-р Борян Янев


Заместник-декан по научноизследователска дейност, проектна дейност, докторанти, факултетни сайтове

 

 

             

              Телефон: +359 32 261 478 (+359 882 389 152)

              Имейл: byanev @ gmail.com

 

              Приемно време в кабинет 237, Ректорат, 2 етаж:

              сряда от 10.30 до 12.00 часа

              четвъртък от 10.30 до 12.00 часа

 

 

 

 

доцент д-р Ани Кемалова


Заместник-декан по акредитационни процедури и контрол по качеството на обучението

 

 

 

              Телефон: +359 32 261 410 (+359 882 394 704)

              Имейл:  kemalova.a @ gmail.com

 

              Приемно време в кабинет 331, Ректорат, 3 етаж:

              понеделник от 9.30 до 11.30 часа

 

 

 

 

доцент д-р Елена Гетова


Заместник-декан по факултетна организационна дейност, кандидатстудентски мероприятия, реклама, връзки с обществеността

 

 

 

              Телефон: +359 32 261 369  (+359 882 354 513)

              Имейл: egetova @ uni-plovdiv.bg

 

              Приемно време в кабинет 240, Ректорат, 2 етаж:

              понеделник от 12.00 до 14.00 часа

 

 

 

 

гл. ас. д-р Милена Кацарска


Научен секретар по международно сътрудничество и академична мобилност

 

 

 

 

              Мобилен: +359 889 208 398

              Имейл:  milena.katsarska @ gmail.com 

 

              Приемно време в кабинет 325, Ректорат, 3 етаж:

              понеделник от 15.30 до 16.30 часа

              вторник от 15.30 до 16.30 часа