« Back

Докторантски семинар

На 2.12.2014 от 15.30 ч в зала Компас ще се проведе поредната Открита катедра за докторанти в рамките на открития семинар "Факултетът изследва". Добре дошли сте!