Седмично разписание на аудиторната заетост по специалности.

СЛЕДЕТЕ ЗА КОРЕКЦИИ!

Ако се съмнявате в актуалността на страницата изчистете кеш данните  (кеширани изображения и файлове).

Как? - вижте тук.

 

При установяване на неточности в разписанието пишете на адрес

ff@uni-plovdiv.bg

 


 

Разписание, редовно обучение – 2018-2019


Втори семестър

18.ІІ.2019 – 1.VІ.2019

 


Образователно-квалификационна степен "Бакалавър"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Образователно-квалификационна степен "Магистър"

 

 
 

 

Разписание, редовно обучение – 2018-2019


Първи семестър

1.Х.2018 – 19.І.2019

 


Образователно-квалификационна степен "Бакалавър"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Образователно-квалификационна степен "Магистър"

 

 
 

 

Разписание, редовно обучение – 2017-2018


Втори семестър

19.ІІ.2018 – 2.VІ.2018

 


Образователно-квалификационна степен "Бакалавър"


Образователно-квалификационна степен "Магистър"