Филологически факултет

Регистрация на промяна на занятия
Това е заявление за преместване на часове. Влиза в сила след съобщение за успешно изпращане.

Опишете предвиденото по разписание занятие:

This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.

Гореописаното занятие ще се проведе:

This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.