« Back

Двадесет и първа национална научна конференция за студенти и докторанти

Уважаеми колеги,

имаме удоволствието да Ви поканим за участие в

Двадесет и първата национална научна конференция

за студенти и докторанти

„Светът е разтворена книга”

 

Конференцията ще се проведе на 16 и 17 май 2019 г. в гр. Пловдив (Дом на учените, ул. „Митрополит Паисий” № 6). Заседанията ще се организират в две основни секции – по езикознание и по литературознание (за бакалаври, магистри и докторанти). Текстовете на докторантите, както и всички отличени доклади ще бъдат публикувани в сборник.

Обемът на представените научни разработки не трябва да надвишава 10 стандартни машинописни страници, а времето за устно резюме – 15 минути. Няма изсисквания за избора на тема. Срокът за подаване на заявките е 12 май 2019 г.

Заявките и за двете секции изпращайте на адрес: konferentsiya_plovdiv@abv.bg

или

4000 Пловдив, ул. „Цар Асен” 24, ПУ „Паисий Хилендарски”

Катедра по български език, доц. д-р Красимира Чакърова (за секция „Езикознание”);

Катедра по история на литературата и сравнително литературознание, гл. ас. д-р Здравко Дечев (за секция „Литературознание”).

 

                                                                                                                                                             От организаторите

                                                                                                                                            Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

                                                                                              Филологически факултет

                                                                                                                                  Лингвистичен клуб Проф. Борис Симеонов”

                                                                                                                                            Съюз на учените в България – Пловдив

 

Формата за заявка за участие може да изтеглите от ТУК