Английска филология

специализиран сайт

тел.: 032 261 239,

ет. 3, кабинет 353

   

Българска литература и теория на литературата 

специализиран сайт

тел.: 032 261 292,

ет. 2, кабинет 250А

   

Български език 
специализиран сайт

тел.: 032 261 250,

ет. 2, кабинет 238

   

История на литературата и сравнително литературознание
специализиран сайт

тел.: 032 261 476,

ет. 2, кабинет 216

   

Общо езикознание и история на българския език
специализиран сайт

тел.: 032 261 258,

ет. 2, кабинет 238

   
Романистика и германистика
специализиран сайт

тел.: 032 261 233,

ет. 2, кабинет 222

   

Руска филология
специализиран сайт

тел.: 032 261 451,

Първа сглобяема постройка,

кабинет 1

   
Славистика
специализиран сайт

тел.: 032 261 238,

ет. 3, кабинет 369

 


Филологически факултет

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

4000 Пловдив, ул. Цар Асен 24

Централа: 032 261 261