Българска литература и теория на литературата  

специализиран сайт

 

История на литературата и сравнително литературознание
специализиран сайт

 

Общо езикознание и история на българския език
специализиран сайт

 

Романистика и германистика
специализиран сайт

 

Английска филология

специализиран сайт

 

Български език 
специализиран сайт

 

Руска филология
специализиран сайт

 

Славистика
специализиран сайт