РЕШЕНИЕ: ФС одобрява комисия по качество в състав:
Председател: доц. д-р Жоржета Чолакова;

Членове: 

доц. д-р Иван Русков;

доц. д-р Красимира Чакърова;

гл. ас. д-р Атанаска Тошева;        

гл. ас. д-р Радослава Минкова;    

гл. ас. Антоанета Джельова;

гл. ас. Соня Мекенян;

ст. ас. Мария Мустаковова;            

ст. ас. Румяна Илиева;                

ст. ас. Фани Бойкова;