Юбилеен сборник по повод 20-годишнината на олимпиадата по морфология на съвременния български език

 

През 2018 г. се навършват двадесет години от провеждането на първата олимпиада по морфология на съвременния български език във Филологическия факултет. В чест на юбилея Университетско издателство "Паисий Хилендарски" публикува сборник с интервюта на победителите в лингвистичното състезание. Съставител на изданието е доц. д-р Красимира Чакърова.
Пълния текст на сборника може да прочетете тук.