Филологически факултет

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Адрес:
4000, гр. Пловдив, ул. Цар Асен № 24
Ректорат на Пловдивския университет, ет. 3, каб. 325
тел. +359 32 261 332 (+359 884 319 021);
e-mail: ff @ uni-plovdiv.bg

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

 

от ПОНЕДЕЛНИК до ПЕТЪК

 

10.00 – 12.00 часа

 

13.30 – 15.30 часа

 

 
 

 

 

Татяна Динкова

 

Секретар на факултет

 

телефон: 032 261 332 (0884 319 021);

Имейл: tpetkova @ uni-plovdiv.bg

 

 

М. Гуджева

 

Организатор УПР

 

телефон: 032 261 443 (0884 317 189);

Имейл: marygud @ uni-plovdiv.bg