« Indietro

Приемно време на деканското ръководство през лятната ваканция

Дежурства в Деканата на Филологически факултет

Дата

Ден

Приемно време

проф. д.ф.н. Вера Маровска и доц. д-р Константин Куцаров

05.08.2019

понеделник

10.30-12.30 ч.

проф. д.ф.н. Вера Маровска и доц. д-р Константин Куцаров

07.08.2019

сряда

10.30-12.30 ч.

доц. д-р Елена Гетова

12.08.2019

понеделник

10.30-12.30 ч.

доц. д-р Елена Гетова

14.08.2019

сряда

10.30-12.30 ч.

доц. д-р Борян Янев

19.08.2019

понеделник

11.00-13.00 ч.

доц. д-р Елена Гетова

21.08.2019

сряда

10.30-12.30 ч.

доц. д-р Елена Гетова

26.08.2019

понеделник

10.30-12.30 ч.

доц. д-р Елена Гетова

28.08.2019

сряда

10.30-12.30 ч.

проф. д.ф.н. Вера Маровска

02.09.2019

понеделник

10.30-12.30 ч.

проф. д.ф.н. Вера Маровска

04.09.2019

сряда

10.30-12.30 ч.