« Indietro

Откриване на академичната 2019-2020 година във Филологическия факултет

Уважаеми колеги, скъпи първокурсници,

Откриването на новата академична година във Филологическия факултет е празнично събитие, което ще бъде отбелязано в духа на утвърдената традиция.

След официалното отбелязване на началото на академичната година от 11 ч. в Спортната зала на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" на 27.09.2019 г.  се предвиждат срещи с първокурсниците и предлагане на информация във връзка с организацията на академичния процес от преподаватели във Филологическия факултет. 

Тези срещи започват от 12 часа в следните зали на Нова сграда (бул. България 236):

334 семинарна зала  - студентите от специалност Английска филология;

323 аудитория - студентите от специалност Приложна лингвистика;

324 аудитория - студентите от специалностите Лингвистика с ИТ, Лингвистика с маркетинг;  Лингвистика с бизнес администрация и Английски език и културно наследство;

332 семинарна зала - студентите от специалност Българска филология (редовно и задочно обучение);

333 семинарна зала - студентите от специалностите Български език и чужд език, Български език и история (редовно и задочно обучение), Френска филология; Балканистика и Български език и гражданско образование;

301 кабинет (Център за руски език и култура) -  студентите от специалностите Руска филология (редовно и задочно обучение) и Български език и руски език (редовно и задочно обучение);

237A семинарна зала - студентите от специалност Славистика.