« Back

Стипендия за обучение на докторант от Европейския университетски институт

През 2016 г. Министерството на образованието и науката стана пълноправен член на Европейския университетски институт и предстои да предостави за първи път стипендия за обучение на докторант - за академичната 2018-2019 година.

Европейският университетски институт, базиран във Флоренция, е създаден през 1972 г. на базата на междуправителствено споразумение от четири страни членки на Европейския съюз: Италия, Франция, Люксембург и Холандия, и предлага докторски програми и научни изследвания по история и цивилизация, икономически, юридически, политически и правни науки.

Стипендията възлиза на 1315 (хиляда триста и петнадесет) евро на месец, платими дванадесет месеца в годината. На одобрения кандидат се полагат средства и за транспорт, застраховка и издръжка на семейството. Първите три години от следването на докторанта в ЕУИ се покриват от страната членка, а четвъртата и последна година от следването е за сметка на ЕУИ.

Специално определена комисия изготви национални критерии към кандидатите за предоставяната от МОН стипендия в ЕУИ:

  1. 1. Кандидатът следва да е български гражданин (без оглед на държавата, в която пребивава) или гражданин на друга държава членка на Европейския съюз, пребивавач постоянно в България не по-малко от 5 години към крайния срок за кандидатстване;

  2. 2. Към крайния срок за кандидатстване кандидатът следва да е придобил образователно-квачификационна степен „Магистър“;

  3. 3. Кандидатът трябва да има минимален среден успех от дипломата за придобита образователно-квачификационна степен „ Магистър“ - Много добър 5.00 или съответния еквивалент от системата за оценяване в държавата, в която е придобита степента.

Всички останали изисквания, поставени към кандидатите от Европейския университетски институт, могат да бъдат открити на интернет страницата на института: https://www.eui.eu/.

Кандидатстването е до 31 януари 2018 г.


Graz International Summer School Seggau 2015 – Shifting Perspectives: Europe and the Americas

Focusing on the emphasis areas of the University of Graz – South Eastern Europe and North, Central and South America – the summer school will take place from June 28th to July 11th, 2015 at Seggau Castle in Styria, in the wine region close to the Slovene border. Emphasizing on the aspects of shifting perspectives, transformation processes and demographic change, interdisciplinary morning lectures will provide the context for the six specialized seminar workshops in the afternoon. The Graz International Summer School Seggau is designed for internationally oriented, highly motivated students from all disciplines, who wish to deepen their understanding of current European and International affairs by studying and discussing global developments and challenges in terms of shifting perspectives reflecting aspects of individual, social, political, religious, cultural, literary, regional, economic, cohort and national identities.

Various scholarship schemes are available: <http://international.uni-graz.at/de/stud/int-focus/summerschools/gusegg-summerschool/fees-and-payment/>
to find out more.

Here<http://static.uni-graz.at/fileadmin/bib/bilder/studierende/internat_fokus/sommerschulen/gusegg/GUSEGG_Folder_2015_web.pdf>
you can find a PDF version of our brochure, containing all relevant information about the summer school. Detailed information about the summer school program can be found on our website <http://International.uni-graz.at/gusegg>.

Please note that we continually update the website with more information.

Application Deadline: February 28th, 2015