Формуляр

за самооценяване и оценяване  на научната и научноорганизационна дейност във Филологическия факултет

Периодът за отчитане е 1 април 2014 – 31 март 2015 година.

Преподавателят предава листа на ръководителя на катедра.

Изтеглете формуляра.


Срок за предаване на катедрените пакети с формуляри в Деканата - 9 април 2015 година.

 

·