Учебни планове 2019-2023

 


Образователно-квалификационна степен "Бакалавър" - редовно обучение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образователно-квалификационна степен "Бакалавър" - задочно обучение

 

 

 

 

 

Образователно-квалификационна степен "Магистър"