Седмично разписание на аудиторната заетост по специалности.

СЛЕДЕТЕ ЗА КОРЕКЦИИ!

Ако се съмнявате в актуалността на страницата изчистете кеш данните  (кеширани изображения и файлове).

Как? - вижте тук.

 

При установяване на неточности в разписанието пишете на адрес

ff@uni-plovdiv.bg

 


 

Разписание, задочно обучение – 2019-2020


Втори семестър

19.I.2020 – 16.II.2020


Образователно-квалификационна степен "Бакалавър"