Разписание, редовно обучение – 2020-2021


Първи семестър

28.ІX.2020 – 16.І.2021


Образователно-квалификационна степен "Бакалавър"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Образователно-квалификационна степен "Магистър"

 

 
 

 

Разписание, редовно обучение – 2019-2020


Втори семестър

17.ІІ.2020 – 30.V.2020

 


Образователно-квалификационна степен "Бакалавър"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Образователно-квалификационна степен "Магистър"