Филологически факултет

Регистрация на промяна на занятия
Това е заявление за преместване на часове. Влиза в сила след съобщение за успешно изпращане.

Опишете предвиденото по разписание занятие:

Este campo es obligatorio.
Este campo es obligatorio.
Este campo es obligatorio.
Este campo es obligatorio.
Este campo es obligatorio.
Este campo es obligatorio.
Este campo es obligatorio.

Гореописаното занятие ще се проведе:

Este campo es obligatorio.
Este campo es obligatorio.
Este campo es obligatorio.