Мнения по правилата за докторанти

Слав Петков

Благодаря Ви за поканата за обсъждането на новите правила за докторанти в рамките на среща на 13.02.

Единственото, което не откривам в текста, към който препраща линкът, е как да се постъпи с курсове, за които вече е получена оценка в докторантски лист. Живот и здраве до края на март ще имам 4 получени оценки. Как да ги официализирам? Отново чрез молба за прибавяне към Индивидуалния план, както се е случвало до тези предлаганите промени? Аз предварително не бях заложил нищо като курсове - просто нямаше как да знам какво ще бъде предложено. Към настоящия момент съм посещавал курс на проф. М. Данова по "Междукултурна комуникация" (специално ходих през пролетта на 2013 да попитам дали е възможно признаване на оценка от друго българско ВУЗ, г-жа Григорова ми каза, че няма проблем; надявам се по новите правила да не се окаже изгубено време, защото се представих и на изпит), Социолингвистика при д-р Мая Тименова, Култура и превод при д-р Костадинова и Лингвистика на текста при д-р Неделчева. Това са курсове, които нямам в нито една от дипломите си, ето защо се спрях на тях. Мисля да внеса молба за одобрение на ФС от 17.02. Ако трябва да постъпя по друг начин, моля да ме информирате.

Нина Чочева

Уважаемо Деканско ръководство, поздравявам Ви за това, че в кратко време успяхте да изготвите ясни и точни правила за докторантско обучение във Филологическия факултет! Поздравявам Ви и за това, че отдавате необходимата тежест на мобилността в чужди университети! Моите предложения за още по-голяма конкретика по някои въпроси:

1. Откъде се взимат протоколите,  в които да се нанесе оценка от посещение на курс?

2. Предлагам да се оценява и преподавателската работа на докторанта по два начина - използване на съвременни методи на преподаване и на текущ контрол, анонимна анкета от студентите.

3. Отчисляване с право на защита - към този момент се предполага, че всеки докторант се е стремил и е изпълнил изискванията за преподавателска и научноизследователска дейност. Но това са само част от изискванията, основната цел е дисертационният труд. За обективен критерий за отчисление с право на защита трябва да се вземе предвид каква част от труда е РЕАЛНО представена на заседанието за отчисление, с други думи да се прецизира броя страници,например 100. Това не би представлявало проблем, защото ако докторантът е изпълнил изискването за пет публикации, това са между 50 и 70 страници. 

Милена Нецова

Благодаря за интересното четиво, ето и моите идеи:

•          Отчисляването да става след реално представяне на поне половината дисертационен материал. Разбираемо е, че текстът ще търпи още корекции.

•          Наистина да има курсове от докторантско ниво. Те ще бъдат интересни и за пост-докторанти :-)

•          Добре е да има таблица със срокове за предаване на отчетите за текущата учебна година и тази таблица да се изпрати по катедри или да е на видно място в раздел „Докторанти". Съответно да има наказателни мерки за колегите, които редовно закъсняват с предаването на информацията.

•          Може да се направи нещо като разяснителен текст на тема „Как и за какво ползвам план-сметката?", който да включва за какво можем да плащаме от тази сметка и по какъв начин следва да се отчитаме при фактури под 50лв, фактури над 50лв, командировки и т. н. Хубаво е да се приложат примери за доклад и отчетни документи.

•          Нека да се изясни какво ще включва курсът по компютърни умения – офис пакета на Windows или работа с Moodle.

•          Присъждането на кредити за преподавателска дейност да става след нейното оценяване, за което следва да се изработят критерии за качество. Броят отчетени часове в материалната книга е количествен, но не и качествен критерий.

Поздрави!