Комисия по учебна дейност и планове

Протокол № 216 от 27.01.2020 г. - Решение: ФС утвърждава комисия по учебна дейност и планове към Филологическия факултет в състав ( и Протокол № 219 от 13.07.2020 г.):
 
 
Председател: 
Доц. д-р Димитър Тодоров Кръстев
 
Членове:
Проф. д.ф.н. Инна Иванова Пелева
Доц. д.ф.н. Татяна Иванова Ичевска
Доц. д-р Станка Желязкова Козарова
Доц. д-р Красимира Ангелова Чакърова
Доц. д-р Майя Димитрова Кузова 
Доц. д-р Златороса Найденова Неделчева-Белафанте
Гл. ас. д-р Борислав Борисов
Гл. ас. д-р Радослава Минкова Минкова
Ас. д-р Райна Василева Тенчевяа
Ас. Веселина Борисова Койнакова (МП)
Ас. Румяна Илиева Маринова (МП)
Ас. Мария Иванова Павлова
Преп. Вадим Атанасов Банев (БП)
Преп Здравко  Стойков Генов (БП)
Траяна Ангелова Латева – докторант
Мария Иванова Костова – студент, специалност Български език и английски език, 1 курс
Борис Велинов Бисеров – студент, специалност Български език и английски език, 1 курс.   
 
 

Комисия по научна работа и проекти

Протокол № 216 от 27.01.2020 г. - Решение: ФС утвърждава комисия по научна работа и проекти към Филологическия факултет в състав:
 
Председател:
Доц. д-р Борян Георгиев Янев
 
Членове:
Проф. д.ф.н. Любка Петрова Липчева-Пранджева
Проф. д.ф.н. Диана Петрова Иванова
Доц. д-р Витана Костадинова Костадинова
Доц. д-р Яна Атанасова Роулнад 
Гл. ас. д-р Соня Красимирова Александрова-Колева
Гл. ас. д-р Харун Харун Бекир
Гл. ас. д-р Лилия Драгомирова Иванова
Гл. ас. д-р Атанаска Славчева Тошева
Гл. ас. д-р Стансилава Петкова Илиева
Ас. д-р Милена Стоянова Видралска
Сема Джевждет Куцаров – докторант 
Илия Иванов Точев – докторант
Марта Каменова Гърдева – студент
София Николова Николова - студент

 

Комисия по акредитационни процедури и контрол на качеството на обучение

Протокол № 216 от 27.01.2020 г. - Решение: ФС утвърждава комисия по акредитация и качество към Филологическия факултет в състав:
 
Председател:
Доц. д-р Ани Иванова Кемалова
 
Членове:
Доц. д-р Даринка Дончева Дончева (гл. ас. д-р Таня Янкова Янкова)
Гл. ас. д-р Здравко Трифонов Дечев
Гл. ас. д-р Росица Панайотова Декова
Гл. ас. д-р Боряна Тенчева Тенчева
Ас. д-р Красимира Танева Танева
Ас. д-р Марияна Асенова Карталова
Ас. д-р Димитър Паунов Георгиев
Ас. д-р Енчо Тилев Тилев
Ас. д-р Веселина Борисова Койнакова
Полина Николаева Петкова – докторант 
Елка Петрова Петрова – студент
 
 

Комисия по КСК

Протокол № 216 от 27.01.2020 г. - Решение: ФС утвърждава комисия по КСК към Филологическия факултет в състав:
 
Председател:
Доц. д-р Елена Славова Гетова
 
Членове:
Доц. д-р Гергина Василева Кръстева
Доц. д-р Антоанета Стефанова Джельова
Доц. д-р Теофана Николова Гайдарова
Доц. д-р Малинка Димитрова Дичева-Николова
Гл. ас. д-р Иван Атанасов Чолаков
Гл. ас. д-р Милена Иванова Стойкова
Гл. ас. д-р Станислава Петкова Илиева
Ас. Марияна Матеева Куршумова
Ас. Ралица Желязкова Манолова
Ас. Гергана Тодорова Иванова
Преп. Полина Николаева Петкова
Преп. Магдалена Деянова Гогалчева
Преп. Александър Пердомо Родригес
Теодора Петрова Кашилска – докторант 
Пламен Иванов Хаджиев – студент 
 

Комисия по международно сътрудничество

Протокол № 216 от 27.01.2020 г. - Решение: ФС утвърждава комисия по международно сътрудничество към Филологическия факултет в състав:
 
Председател: 
Ас. д-р Милена Ангелова Кацарска
 
Членове:
Доц. д-р Мила Димитрова Кръстева
Доц. д.ф.н. Ваня Иванова Зидарова
Доц. д-р Малинка Димитрова Дичева-Николова
Доц. д-р Веселка Англоева Ненкова
Доц. д-р Златороса Найденова Неделчева-Белафанте
Гл. ас. д-р Ана Иванова Маринова
Гл. ас. д-р Харун Харун Бекир
Гл. ас. д-р Катерина Иванова Томова
Ас. Величка Петкова Симонова-Гроздева
Ас. Маргарита Константинова Куцарова
Ас. Иванка Танева Танева-Иванова
Преп. Магдалена Деянова Гогалчева
Божидара Николаева Бонева-Каменова – докторант 
 

Комисия по етика

Протокол № 216 от 27.01.2020 г. - Решение: ФС утвърждава комисия по етика към Филологическия факултет в състав:
 
Председател:
Доц. д-р Аделина Любомирова Странджева
 
Членове:
Доц. д-р Димитър Тодоров Кръстев
Гл. ас. д-р Бистра Василева Дикова
Гл. ас. д-р Димитрина Георгиева Костадинова-Хамзе
Гл. ас. д-р Атанас Спасов Манчоров
Гл. ас. д-р Наталия Василева Христова
Ас. Събина Авелова Вълчанова
Преп. Юлиана Александрова Христова

 

Комисия по въпроси, свързани с млади учени и постдокторанти

Протокол № 216 от 27.01.2020 г. - Решение: ФС утвърждава комисия по въпроси, свързани с млади учени и постдокторанти към Филологическия факултет в състав:
 
Председател:
Проф. д.ф.н. Диана Петрова Иванова
 
Зам.-председател:
Доц. д-р Борян Георгиев Янев
 
Членове:
Доц. д-р Снежа Тодорова Цонева-Матюсън
Доц. д-р Димитър Тодоров Кръстев
Гл. ас. д-р Борислав Славов Борисов
Ас. д-р Райна Василева Танчева – постдокторант
Даниел Николаев Каменов – докторант
 
 

Комисия по атестиране

Протокол № 211 от 15.07.2019 г. - Решение: ФС утвърждава комисия по атестиране към Филологическия факултет в състав:
 
Председател:
доц. д-р Живко Иванов
 
Членове:
доц. д-р Фани Бойкова
доц. д-р Станка Козарова
доц. д.ф.н. Ваня Зидарова
гл. ас. д-р Гинка Бакърджиева
гл. ас. д-р Наталия Христова
гл. ас. д-р Атанас Манчоров
доц. д-р Малинка Дичева-Николова