« Back

Пролетна селекция - студентски/докторантски мобилности за първия семестър на учебната 2019/2020 г.

 

Уважаеми студенти и докторанти на Филологическия факултет,

 

Стартира селецията за обучение/практика по програма Еразъм+ за първия семестър на учебната 2019/2020 г.

Партниращите университети и условията за кандидатстване може да достъпите ТУК.

 

Документи за кандидатстване

 

1.   Молба за участие в студентска мобилност с цел обучение;

 

2.  Уверение от Учебен отдел за актуален студентски статус, което да съдържа формата, курса и образователната степен на обучение;

 

3.  Академична справка (или обикновена справка от инспектора на специалността/ уверение от инспектора) за успеха от следването до момента (минимум 4,50). Докторантите представят копие на заповедта им за зачисляване като докторанти.

 

4.  Международно признат сертификат за владеене на работния чужд език с ниво на владеене на езика В2 (ако притежават такъв).

 

Документи се подават до 12.00 ч. на 23.04. 2019 г. в Деканата на Филологическия факултет (325 кабинет, при г-жа Татяна Динкова).

 

Дата, час и място за провеждане на интервюто: 23.04.2019  г., 15, 30 ч. в  316 кабинет (Ректорат).

 

Успех на всички кандидати!