Специализация "Туризъм"

 
С решение на Академичния съвет от 18.07.2005 г. към Филологическия факултет се откри обучение по специализация "Туризъм". В нея могат да се обучават кандидати с дипломи за средно образование, студенти от всички курсове на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" и от другите висши учебни заведения, владеещи чужди езици и проявяващи интерес към все по-динамично развиващия се международен туризъм в България и чужбина.
Договори с водещи туристически фирми осигуряват лятна практика, провеждат се учебни екскурзии.
В учебния план са заложени курсове за сервитьори и бармани, готвачи, сладкари и хлебари, администратори, екскурзоводи, аниматори, мениджъри продажби в хотела, ресторанта и туристическата агенция, кетъринг, контрол на храни и напитки, сомелиери, туристически агенти, счетоводство и данъчно облагане, бизнес-администрация, психология на управлението, информационни технологии, етикет и протокол, on line  маркетинг и реклама, бизнес планиране и др.
Завършилите биха могли да намерят реализация като екскурзоводи, аниматори, кореспонденти, сътрудници в туроператорски фирми и туристически агенции, в ресторантьорството и хотелиерската дейност, в административната дейност и рекламата.
Формата на обучение е редовна, занятията се провеждат събота и неделя в рамките на два семестъра.
Успешно завършилите едногодишен курс на следване полагат държавен изпит и получават свидетелство, приложение към диплома за средно образование, с професионална квалификация "Организатор на туристическо обслужване".

Протокол от АС № 20 / 17.07.2017 г.
10. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава в учебната програма на Филологическия факултет за 2017/2018 година специализацията „Туризъм" – 2 семестъра, такса: 240.00 лв. на семестър, приета от ФС на Филологическия факултет с Протокол №196/11.07.2017 г. 
 
Справки и записвания:
Административен координатор: Елена Щерева, каб. 222, етаж 2 (Ректорат на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", гр. Пловдив, ул. "Цар Асен" 24), тел. 032/ 261 233, мобилен тел.:  0882633223
Инспектор: Петя Лупова, каб. 202, етаж 2 (Ректорат на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски"), тел. 032/ 261 314.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: