Entries with tag преподаватели .

Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2020/2021 година в Сърбия, Украйна, Италия и Полша

1. Белградски университет, Сърбия, Белград; 2. Киевски национален университет „Тарас Шевченко“, Киев, Украйна; 3. Университет „Болоня“, Форли, Италия; 4. Познански университет „Адам Мицкевич“, Познан, Полша. Обява Личен формуляр Заявление Документите се подават в срок до 21 август 2020 г. (петък)  в държавното висше училище или научния институт, в...
Read More About Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2020/2021 година в Сърбия, Украйна, Италия и Полша »

Разписание - задочно обучение, първи семестър 2020-2021

Разписание, задочно обучение – 2020-2021   Първи семестър 24.V I I I.2020 – 27. I X.2020 Образователно-квалификационна степен "Бакалавър" Българска филология Руска филология Български език и история Български език и руски език  
Read More About Разписание - задочно обучение, първи семестър 2020-2021 »

Процедура за подбор на преподавател по български език и литература в Ереванския държавен университет „А. Брусов“, Армения

  Обява Личен формуляр Заявление за участие Документите се подават в срок до 5 август 2020 г. (сряда) в държавното висше училище или научния институт, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване.  
Read More About Процедура за подбор на преподавател по български език и литература в Ереванския държавен университет „А. Брусов“, Армения »

Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2020/2021 година в чуждестранни висши училища

Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2020/2021 година в следните чуждестранни висши училища: 1. Белградски университет – Белград, Сърбия 2. Киевски национален университет „Тарас Шевченко“ – Киев, Украйна 3. Университет „Болоня“ – Форли, Италия 4. Познански университет „Адам Мицкевич“ – Познан, Полша ...
Read More About Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2020/2021 година в чуждестранни висши училища »

Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2020/2021 година в следните чуждестранни висши училища

1. Сегедски университет, Сегед, Унгария 2. Еревански държавен университет по лингвистика и социални науки „В. Брусов“, Ереван, Армения Обява Личен формуляр Заявление Документите се подават в срок до 19 юни 2020 г. (петък) в държавното висше училище или научния институт, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване.
Read More About Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2020/2021 година в следните чуждестранни висши училища »

Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2020/2021 година в чуждестранни висши училища

1. Белградски университет, Сърбия, Белград 2. Киевски национален университет „Тарас Шевченко“ Украйна, Киев, Украйна Обява Личен формуляр Заявление Документите се подават в срок до 5 юни 2020 г. (петък)  в държавното висше училище или научния институт, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване.
Read More About Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2020/2021 година в чуждестранни висши училища »

Процедура за подбор на преподавател по български език и литература в Университета по чужди езици в Кобе, Япония

Процедура за подбор на преподавател по български език и литература в Университета за чужди езици в Кобе, Япония. Обява Личен формуляр Заявление Срокът за подаване на документи е  18 май (понеделник) 2020 г.  За подробности, моля вижте приложената обява.  
Read More About Процедура за подбор на преподавател по български език и литература в Университета по чужди езици в Кобе, Япония »

Заповед за временно прекратяване на учебните занятия от 30.03.2020 г. до 13.04.2020 г.

 
Read More About Заповед за временно прекратяване на учебните занятия от 30.03.2020 г. до 13.04.2020 г. »

Заповед за временно прекратяване на учебните занятия от 13.03.2020 до 29.03.2020


Read More About Заповед за временно прекратяване на учебните занятия от 13.03.2020 до 29.03.2020 »

Стипендии „Фулбрайт” - срещата се отлага за неопределено време

Поради обявената за страната грипна епидемия за периода 06.-11.03.2020 г. включително, насрочената презентация на програма "Фулбрайт" за 9.03.2020 г. от 11 часа в зала Компас се отлага за неопределено време .
Read More About Стипендии „Фулбрайт” - срещата се отлага за неопределено време »

Покана - Паисиеви четения 2019

ПАИСИЕВИ ЧЕТЕНИЯ 2019   ПОКАНА /  CALL FOR PAPERS /  ПРИГЛАШЕНИЕ   Уважаеми колеги,   Филологическият факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ Ви кани да участвате с публикация в поредното издание на Научните трудове на Филологическия факултет *     ...
Read More About Покана - Паисиеви четения 2019 »

Стипендии за български докторанти, учени и творци през 2020-2021

ШВЕЙЦАРИЯ ПРЕДОСТАВЯ СТИПЕНДИИ НА БЪЛГАРСКИ ДОКТОРАНТИ, УЧЕНИ И ТВОРЦИ ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2020-2021 Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София ( http://cas.bg  ) обявява конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование,  както и за желаещи да специализират в областта на изкуствата през следващата академична...
Read More About Стипендии за български докторанти, учени и творци през 2020-2021 »

Процедура за подбор на 4 свободни преподавателски места за академичната 2019/2020 година

Връзка към сайта на МОН:  http://www.mon.bg/bg/100125   Процедура за подбор на 4 свободни преподавателски места за академичната 2019/2020 година, както следва: 1. Белградски университет, Сърбия, Белград 2. Киевски национален университет „Тарас Шевченко“, Киев, Украйна 3. Запорожки национален университет, Запорожие, Украйна 4. Еревански държавен...
Read More About Процедура за подбор на 4 свободни преподавателски места за академичната 2019/2020 година »

Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2019-2020 година – пета по ред

Обявлението е за свободни места както следва: Люблянски университет, Словения; Загребски университет, Хърватия; Белградски университет, Сърбия; Виенски университет, Австрия; Братиславски университет „Ян Амос   Коменски“, Словакия; Университет „Хумболт“, Берлин, ФРГ; Киевски национален университет „Тарас Шевченко“, Украйна; Мелитополски държавен педагогически университет „Богдан...
Read More About Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2019-2020 година – пета по ред »

Процедура по подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2019-2020 г. (Армения, Азербайджан и Грузия)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ Ви информира, че е публикувано обявление за процедура за подбор за свободни места за преподаватели по български език и литература за академичната 2019-2020 година – четвърта по ред .   Обявлението е за свободни места в три университета в Армения, Азербайджан и Грузия – новооткрити...
Read More About Процедура по подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2019-2020 г. (Армения, Азербайджан и Грузия) »

Обявление за процедура за подбор на преподаватели по български език и литература в чуждестранните висши училища за академичната 2019-2020 г. (ЛЕКТОРИ)

Обявлението е публикувано на сайта на Министерството на образованието и науката в рубриката: „Конкурси“, подсекция „Преподаватели“: http://www.mon.bg/bg/100125 . Към него са приложени формуляр и заявление за участие в процедурата.   Обява Заявление Формуляр   Обявлението е на основание чл. 4, чл. 5 и чл. 7 от Постановление № 44 на Министерския съвет...
Read More About Обявление за процедура за подбор на преподаватели по български език и литература в чуждестранните висши училища за академичната 2019-2020 г. (ЛЕКТОРИ) »

Държавен изпит по български език и литература – юли 2019 г. – зали

Напомняме на студентите, които се явяват на държавните изпити, че трябва да носят документ за самоличност - студентска книжка (лична карта).   ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА  11.07.2019 г., 9.00 часа   6. аудитория  – Български език и английски език, Български език и френски език, Български език и немски език,  Български...
Read More About Държавен изпит по български език и литература – юли 2019 г. – зали »

Обявление за процедура за подбор на преподаватели по български език и литература в чуждестранните висши училища за академичната 2019-2020 г. (Лектори)

Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2019-2020 година   Кандидатите за преподаватели следва до 21 юни (петък) 2019 година да подадат изискуемите документи по обявлението в съответното висше училище (Секретар на ФФ - ет. 3, кабинет 325). Всеки кандидат може да кандидатства за всички обявени преподавателски места. За всяко...
Read More About Обявление за процедура за подбор на преподаватели по български език и литература в чуждестранните висши училища за академичната 2019-2020 г. (Лектори) »

Покана - История на френския колеж "Свети Августин" в Пловдив


Read More About Покана - История на френския колеж "Свети Августин" в Пловдив »

Покана за участие в международна конференция 17-19.10.2019 г.

Уважаеми колеги, През 2019 година Българската академия на науките (БАН) има юбилей – 150 години от създаването ѝ. Във връзка с това в периода 17–19 октомври 2019 г. БАН, съвместно с Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО, организират международен научен форум на тема: Актуални проблеми в изучаването на...
Read More About Покана за участие в международна конференция 17-19.10.2019 г. »
Showing 1 - 20 of 72 results.
Items per Page 20
of 4