Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2020/2021 година в Сърбия, Украйна, Италия и Полша

1. Белградски университет, Сърбия, Белград; 2. Киевски национален университет „Тарас Шевченко“, Киев, Украйна; 3. Университет „Болоня“, Форли, Италия; 4. Познански университет „Адам Мицкевич“, Познан, Полша. Обява Личен формуляр Заявление Документите се подават в срок до 21 август 2020 г. (петък)  в държавното висше училище или научния институт, в...
Read More About Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2020/2021 година в Сърбия, Украйна, Италия и Полша »

Едногодишна стипендиантска програма в Бавария

Бавария приема заявления за своята едногодишна стипендиантска програма за студенти от Централна, Източна и Югоизточна Европа за учебната 2021/22 г. чрез BAYHOST. Право да кандидатстват имат завършилите студенти от България, Хърватия, Чехия, Унгария, Полша, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия и Украйна. Стипендиите са предназначени за финансиране на следдипломно обучение (т.е. магистърски...
Read More About Едногодишна стипендиантска програма в Бавария »

Графици - изпити втори семестър 2019-2020

Редовно обучение: Английска филология Английски език и културно наследство Българска филология (03.07.2020 г.) - поправителна и ликвидационна сесия БЕАЕ, БЕИ, БЕИспЕ, БЕКорЕ, БЕРЕ, БЕТЕ, БЕФЕ, ЛМ Български език и италиански език Български език и китайски език Български език и новогръцки език Лингвистика с бизнес администрация...
Read More About Графици - изпити втори семестър 2019-2020 »

Разписание - задочно обучение, първи семестър 2020-2021

Разписание, задочно обучение – 2020-2021   Първи семестър 24.V I I I.2020 – 27. I X.2020 Образователно-квалификационна степен "Бакалавър" Българска филология Руска филология Български език и история Български език и руски език  
Read More About Разписание - задочно обучение, първи семестър 2020-2021 »

Процедура за подбор на преподавател по български език и литература в Ереванския държавен университет „А. Брусов“, Армения

  Обява Личен формуляр Заявление за участие Документите се подават в срок до 5 август 2020 г. (сряда) в държавното висше училище или научния институт, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване.  
Read More About Процедура за подбор на преподавател по български език и литература в Ереванския държавен университет „А. Брусов“, Армения »

Приемно време на деканското ръководство през лятната ваканция

Дежурства в Деканата на Филологически факултет Дата Ден Приемно време доц. д-р Димитър Кръстев 22.07.2020 сряда 10 . 0 0 -12 . 0 0 ч. гл. ас. д-р Милена Кацарска ...
Read More About Приемно време на деканското ръководство през лятната ваканция »

Приемно време за проект „Студентски практики – Фаза 2”

Информация за проекта на МОН „Студентски практики – Фаза 2” и приемно време за Филологическия факултет можете да видите на адрес: https://slovo.uni-plovdiv.net/bg/studentski-praktiki  
Read More About Приемно време за проект „Студентски практики – Фаза 2” »

Държавен изпит по английски език

Студентите, които ще се явяват на държавен изпит на 25 юли 2020 год. /събота/, да бъдат в двора на новата сграда /бул. България, 236/ в 8.30 ч.     ОКС "Бакалавър":  Ан­глий­ска фи­ло­ло­гия; При­лож­на лин­гви­сти­ка - английски език с втори чужд език; При­лож­на лин­гви­сти­ка - първи чужд език с втори английски език   ...
Read More About Държавен изпит по английски език »

Държавен изпит по български език и литература

ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ  ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 16.07 .20 20 г. , 9.00 часа   9 . аудитория – Български език и английски език, Български език и френски език, Български език и немски език, Български език и испански език, Български език и новогръцки език, Български език и турски език, Български език и италиански език, Български език и китайски език,...
Read More About Държавен изпит по български език и литература »

Държавен изпит по китайски език

Държавният изпит по китайски език ще се проведе на 14.07.2020 г. от 9:30 ч. в 51 с.з. Молим всички кандидати да бъдат в залата в 9.00 ч. Напомняме, че достъпът до сградата на ПУ се осъществява с маски.
Read More About Държавен изпит по китайски език »

Проект на МОН „Студентски практики – Фаза 2” финансиран от ОП НОИР

Очаквайте скоро информация за контакти с функционални експерти и правила за участие в проекта на сайта на ПУ на адрес:  https://uni-plovdiv.bg/news/ news/469/   Филологическия факултет подготвя включването си в проекта BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 2” финансиран от ОП НОИР интересуващите се от практическо обучение могат да се запознаят...
Read More About Проект на МОН „Студентски практики – Фаза 2” финансиран от ОП НОИР »

Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2020/2021 година в чуждестранни висши училища

Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2020/2021 година в следните чуждестранни висши училища: 1. Белградски университет – Белград, Сърбия 2. Киевски национален университет „Тарас Шевченко“ – Киев, Украйна 3. Университет „Болоня“ – Форли, Италия 4. Познански университет „Адам Мицкевич“ – Познан, Полша ...
Read More About Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2020/2021 година в чуждестранни висши училища »

Факултетен съвет - 13.07.2020 г.

Уважаеми колеги, Факултетният съвет на Филологическия факултет ще се проведе на 13.07.2020 г. от 15 ч. в 6 аудитория.     От академичното ръководство
Read More About Факултетен съвет - 13.07.2020 г. »

Интердисциплинарни семинари: първи кръг

От 24.06.2020 г. стартира записването за интердисциплинарните семинари към Университетския център за работа с млади учени, докторанти и постдокторанти  Academia Iuventutis   - Връзка:  https://uni-plovdiv.bg/ pages/index/2086/
Read More About Интердисциплинарни семинари: първи кръг »

Четвърта международна конференция “Компютърната лингвистика в България” (CLIB2020), 25-26 юни, София

Излъчване онлайн:  https://dcl.bas.bg/clib/live/ Регистрация:  https://dcl.bas.bg/clib/ registration2020/ Програма:  https://dcl.bas.bg/clib/ program/
Read More About Четвърта международна конференция “Компютърната лингвистика в България” (CLIB2020), 25-26 юни, София »

Преобявяване на докторантури

Уважаеми колеги, Напомняме Ви, че крайният срок за подаване на документи за преобявявени от Факултета докторантури е 14.06.2020 г. Допускането на кандидатите трябва да се осъществи между 16.06. и 6.07. Конкурсните изпити по специалността трябва да се планират между 7.08. и 11.08., а по чужд език - между 12.08. и 14.08. 2020 г.     От ръководството на Факултета
Read More About Преобявяване на докторантури »

График за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи през календарната 2020 г. към Филологическия факултет

График за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи през календарната 2020 г. към Филологическия факултет.
Read More About График за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи през календарната 2020 г. към Филологическия факултет »

Важно за студентите, които ще се явяват на държавни изпити във Филологическия факултет през месец юли 2020 г.

Подаването на заявленията за държавни изпити ще бъде само в приемното време  (от 10.00 до 12.00 часа и от 13.30 до 15.00 часа).  в периода от 15.06.2020 г. до 03.07.2020 г.  при съответните инспектори по специалности (при инспектор Л. Апостолова от 22.06.2020 г. до 03.07.2020 г.).
Read More About Важно за студентите, които ще се явяват на държавни изпити във Филологическия факултет през месец юли 2020 г. »

Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2020/2021 година в следните чуждестранни висши училища

1. Сегедски университет, Сегед, Унгария 2. Еревански държавен университет по лингвистика и социални науки „В. Брусов“, Ереван, Армения Обява Личен формуляр Заявление Документите се подават в срок до 19 юни 2020 г. (петък) в държавното висше училище или научния институт, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване.
Read More About Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2020/2021 година в следните чуждестранни висши училища »

Центърът за руски език и култура отпразнува 10 години

10 години Център за руски език и култура (връзка към видео) Центърът за руски език и култура при ПУ „Паисий Хилендарски» е открит на 3 юни 2010 г. като част от международен културен проект за партньорство между фонд „Русский мир“ и водещи световни образователно-просветителски структури. За 10-годишната си история Центърът за руски език и култура се превръща в: информационна...
Read More About Центърът за руски език и култура отпразнува 10 години »
Showing 21 - 40 of 679 results.
Items per Page 20
of 34