« Back

До студентите на Филологическия факулет - ВАЖНО!

Уважаеми студенти на Филологическия факултет,

Удовлетворени сме, че приемате с разбиране предприетите мерки в Република България за превенция на нашето здраве и на здравето на обществото.

Съгласно издадените разпоредби учебният процес в Пловдивския университет е преустановен в присъствената си форма и няма яснота кога ще бъде възобновен. Не се знае дали ще има корекции в продължителността на семестъра и в графика на изпитната сесия. Длъжни сме през този вакуумен период да използваме алтернативни методи за комуникация и за преподаване.

 Според нас най-бързият и рационален вариант е чрез общ електронен адрес на курса или чрез избран отговорник на курса да установите връзка с преподавателите, които водят дисциплини по учебен план през настоящия семестър (техните имейл адреси можете да намерите в сайта на Филологическия факултет в раздел Катедри). Преподавателите вече са уведомени за тази възможност и са длъжни да ви окажат съдействие. С тях ще уточнявате и ще прецизирате формата на преподаване и на общуване – синхронно или асинхронно.

Добри възможности освен общуването чрез мейли и споделяне в Google Drive предлагат платформите с курсове в Moodle, както и други възможности за обучение в директорията на C.lab/ C.students - https://cart.uni-plovdiv.net/en/

За провеждане на практически занятия (особено по практически чужд език) в неголеми групи препоръчваме платформата https://meet.jit.si/

Ясно е, че за много неща ще се учим в движение. Важното е да сме си полезни.

 Благодарим на всички студенти, които вече предприеха подобни стъпки – не бяха никак малко!

Желаем ви много здраве, пазете себе си, родителите си, пазете своите баби и дядовци!

 

От ръководството на Филологическия факултет