Архиви в хуманитаристиката за безплатно ползване по време на пандемията

http://www.nationallibrary.bg/wp/?page_id=2788

НБ „Св. Св. Кирил и Методий" - Електронни ресурси на свободен достъп по социални и хуманитарни науки

Ресурсите са представени по отделните дисциплини на социалните и хуманитарни науки, като най-отпред са представени тези, които обхващат всички или няколко дисциплини. Във всеки раздел те са обединени в три групи : Средства за търсене в Интернет (търсачки, указатели, портали, виртуални библиотеки и др.);бази данни;

електронни текстове.

Представените ресурси са с международен обхват и на най-ползваните езици. Те са строго подборни и оценени като най-качествени според специализираните издания и служат като "отправна точка" за откриване на сайтове на отделни институции. Ресурсите се актуализират периодично.

 

https://archive.org/details/nationalemergencylibrary

Националната спешна библиотека - сборник с книги, които подпомагат дистанционното преподаване при извънредни ситуации, изследователските дейности, независимите стипендии и интелектуалното стимулиране, докато университетите, училищата, учебните центрове и библиотеките са затворени

 

http://histdict.uni-sofia.bg/

КИРИЛОМЕТОДИАНА - архив на СУ „Св. Климент Охридски" по палеославистика и медиавистика.

 

https://ibl.bas.bg/resursi/

Достъп до всички корпуси (речници, справочници, учебна литература и др.) на Института за български език при БАН.

 

https://web.archive.org/

Internet Archive е по принцип платена платформа не само за книги, но също за аудио, видео и снимки. В нея се откриват дигитализирани архиви на редица американски и канадски библиотеки, детски библиотеки, университетски библиотеки, колекции от снимки от музейни изложби, както и корпуси със софтуер. Представлява практически неизчерпаем източник на информация за всеки търсещ съвременен човек.

 

https://www.bloomsbury.com/uk/

Bloomsbury е британски сайт, който притежава богат корпус от академична, художествена и детска литература, който също в момента е отворен за всички потребители.

 

https://www.cambridge.org/?utm_medium=logo

Сайтът Cambridge University Press съдържа линкове към полезни ресурси за всички, които изучават или преподават английски език, в т.ч. речници, текущи курсове, както и академична литература, подредена удобно по научни области, поредици, автори и т.н. Тук безплатни са само част от материалите.

 

http://www.universitytimes.ie/2020/03/jstor-makes-database-accessible-to-the-public/?fbclid=IwAR3EkA2cRIQ7mpuX7SHHqKlnTbMfaaaljgXWytCb6B4XNnYICPeX9Owsy1U

Линкът е към огромната база данни JSTOR.

 

https://about.muse.jhu.edu/resources/freeresourcescovid19/?fbclid=IwAR2It9STDyyqhGZ8MC_4BR2lBIy-eLjde4Y4PcKSG3_i0x9_Xhse5iJgl1o

Project MUSE предлага услугите си под банер Making Free Content Discoverable. Извънредно интересна литература и периодика от водещи американски висши училища, достъпна безплатно до юни 2020 г.

 

https://www.scribd.com/readfree?utm_source=readfree&fbclid=IwAR2C0qv8mJDhpDGa7HZy5qdlz2bsoaL6QS4gOGEITtqsuU2_PHOnmVmSxaQ

Небезизвестната глобална платформа за споделяне на авторски материали Scribd също е със свободен достъп в момента. Там откриваме безценни ресурси във всички области на познанието, изработени от абонатите, които имат право да участват и да свалят само ако сами допринасят с материал, който е доказано собствен.

 

https://www.nypl.org/?fbclid=IwAR1tF35o7XTvZHPv0ckgPZKp2T3AqNyGa8A3s-71y0ZqwzSHIUgdGa8ACu4

Държавната библиотека в Ню Йорк.

 

https://www.gutenberg.org/wiki/Category:Bookshelf

Линк към проекта за безплатни електронни книги Project Gutenberg, където е налична литература (вкл. световна класика) на английски, немски, френски, италиански и португалски език. Платформата е безплатна поначало.

 

http://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/30549?fbclid=IwAR3dlgamq1yQg5T6FxOzSXp-zCEnuNo3N41e4Ol5mGJLAACClr2XeOeahTk

Научни публикации на преподаватели от СУ „Св. Климент Охридски".

Освен споменатите бази данни в момента много от големите културни институции в Западна Европа и САЩ също дадоха безплатен достъп до изложби и концертни изяви в реално време или 3D визуализация

 

https://www.digitalconcerthall.com/en/home

Такава е например Berliner Philharmoniker Digital Concert Hall, налична по принцип само за притежатели на определени марки устройства, и то с абонамент.

 

https://www.travelandleisure.com/attractions/museums-galleries/museums-with-virtual-tours

В списъка влизат още Британският музей в Лондон, Националната галерия по изкуствата във Вашингтон, Музеят на Ван Гог в Амстердам и други, линк към които се намира  в сайта TravelAndLeisure

 

NB!  Специални благодарности на д-р Здравко Минчев и доц. Петя Бъркалова за попълването на този списък от ресурси.