Как ще протече церемонията?

 

Необходимо е до 10.45 часа абсолвентите и техните гости да се настанят на определените за тях места.

 

Вратите на залата ще се затворят десет минути преди началото на тържествената промоция, когато всички вече са седнали. След това не е желателно да има допълнително движение във и извън залата.

 

След като прозвучат тържествените фанфари, всички се изправят, за да посрещнат знамето на Пловдивския университет, както и процесията от официални лица (ректора на университета, декана на Филологическия факултет и неговите заместници, ръководителите на филологическите катедри и др.). Всички остават прави за изслушването на студентския химн („Gaudeamus igitur") Водещият на церемонията обявява нейното начало.  Следват приветствия на официалните лица, приветствие от името на абсолвентите, полагане на Галилеева клетва (вж. текста на клетвата).

Церемонията ще продължи с процедура по връчване на дипломите. 

 

В каква последователност ще бъдат връчвани дипломите?

 

  • Най-напред ректорът ще награди отличниците на випуска, които ще излизат по реда на повикването и след получаване на дипломата и грамотата си ще се връщат на предишните си места (на първите долни редове в секторите Б и В).
  • След това раздаването на дипломите ще продължи по специалности (вж. поредност на специалностите), като се следва азбучният ред на имената на абсолвентите от всяка специалност (вж. абсолвенти).
    Когато първият абсолвент от азбучния списък на дадена специалност бъде поканен на сцената, за да получи дипломата си, останалите негови колеги, трябва да изчакат на пътеката под съответния сектор (пред червения килим), за да бъдат повикани.
  • Първи ще получат своите дипломи магистрите на Филологическия факултет, следвани от бакалаврите. След обявяване името на дадена специалност абсолвентите трябва да слязат на пътеката под съответния сектор (пред червения килим) и изчакат да бъдат повикани от четеца.
  • Сред края на церемонията абсолвентите излизат извън Спортната зала, където могат да се фотографират. Удобно място за правене на общи снимки е стълбището пред Новата сграда на ПУ „Паисий Хилендарски".

Заб.: Молим присъстващите на промоцията да не напускат залата преди края на тържеството.