Филологически факултет
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
ул. Цар Асен 24
гр. Пловдив
4000
 
тел.: 032 261 332
Мейл: ff [at] uni-plovdiv.bg