Филологически факултет, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
4003 Пловдив, бул. „България" 236
етаж 5, стая 501
  • TestDaF-Zentrum (Лицензиран център за сертификация на владеенето на немски език - TestDaF Institut)
Филологически факултет, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
4000 Пловдив, ул. Цар Асен 24
тел.: +359-888-536 746
E-Mail: testdaf@uni-plovdiv.net
4003 Пловдив, бул. „България" 236
тел.:  +359 32 261 756;
          +359 32 261 739
e-mail: rumir@uni-plovdiv.net
Филологически факултет, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
4000 Пловдив, ул. Цар Асен 24
тел.: +359 32 261 241