« Обратно

20160426-27-ПОКАНА_26-27.04.2016.pdf

Университетът по библиотекознание и информационни технологии и Университетската младежка академия за управление на знания имат удоволствието да Ви поканят на Четвърти национален семинар с международно участие на тема: «Интернет либерализацията – предизвикателства и добри практики пред интелектуалната собственост» Място и дата на провеждане Семинарът ще се проведе на 26 - 27 април 2016 г. в УниБИТ 1, бул. Цариградско шосе № 119, Зала «Тържествена»