Български културен институт, Прага - д-р Ангел Маринов, референция

Институт за български език, София - референция

Училище в с. Калугерово - референция за докторант Здравко Минчев

Образователен център "Logos" - референция за докторант Здравко Минчев