Седмично разписание на аудиторната заетост по специалности.

СЛЕДЕТЕ ЗА КОРЕКЦИИ!

Ако се съмнявате в актуалността на страницата използвайте клавиш

F5: Опресняване на активния прозорец.

 

При установяване на неточности в разписанието пишете на адрес

ff@uni-plovdiv.bg

 


 

Разписание, задочно обучение – 2016-2017


Втори семестър

22.I.2017 – 19.II.2017

 


Образователно-квалификационна степен "Бакалавър"

 

Разписание, задочно обучение – 2016-2017


Първи семестър

29.VIII.2016 – 30.ІX.2016

 


Образователно-квалификационна степен "Бакалавър"