« Обратно

Покана - Паисиеви четения 2019

ПАИСИЕВИ ЧЕТЕНИЯ 2019

 

ПОКАНА / CALL FOR PAPERSПРИГЛАШЕНИЕ

 

Уважаеми колеги,

 

Филологическият факултет

на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“

Ви кани да участвате с публикация в поредното

издание на Научните трудове на Филологическия факултет*

 

 

            Заявките Ви за участие ще очакваме до 10 ноември 2019 година на електронните адреси, посочени към всяко тематично направление.

 

В рамките на подготвяния сборник са предвидени следните научни направления:

 

1. Актуални тенденции в развитието на съвременния български език

(Отделен том на Научните трудове,

в памет на проф. д.ф.н. Иван Куцаров)

Заявки за този том изпращайте на адрес:   zidarova_v@abv.bg

  

2. Славистика

Заявки за това направление изпращайте на адрес: ldk@abv.bg

 

3. Through the Looking Glass: English Studies in Time

Заявки за  това направление изпращайте на адрес:  vitana.kostadinova@gmail.com

 

4. Общо и съпоставително езикознание. Балкански езици и култури

Заявки за това направление изпращайте на адрес:  pu.ff.oeibe@gmail.com

 

5. Langue, littérature, communication interculturelle.

Заявки за това направление изпращайте на адрес: znedeltcheva@gmail.com

 

6. Sprache, Literatur, interkulturelle Kommunikation.

Заявки за това направление изпращайте на адрес: stanislava_drajeva@abv.bg

 

7. Lengua, literatura y comunicación intercultural.

Заявки за това направление изпращайте на адрес: veselka@gmail.com

 

8. Lingua, letteratura e comunicazione interculturale.

Заявки за това направление изпращайте на адрес: znedeltcheva@gmail.com

 

9. Пространства русского языка, литературы и культуры в современном мире

Заявки за това направление изпращайте на адрес: rus-conf.pu@abv.bg

 

10. Теория и история на литературата. Сравнително литературознание

Заявки за това направление изпращайте на адрес: lit_nt2019_uni-plovdiv@abv.bg

 

 

Формуляр за участие в сборника: Виж

 

Работни езици на публикациите в Научните трудове са всички славянски езици, английски, немски, френски, испански и италиански език.

 Сборникът Научни трудове 2019 ще бъде рецензиран и рефериран.  

За изпращането на окончателните текстове (оформени по стандарта -  Виж) определяме краен срок 15 януари 2020 година. Ще очакваме подготвените за публикация текстове на допълнително посочен електронен адрес, за който ще ви информираме след приключване на срока за подаване на заявките.

 

От организационния комитет


* Тази година не предвиждаме традиционна конференция Паисиеви четения през ноември, а само издаването на сборник, в който ви каним да се включите. Следващата конференция ще се проведе през м. ноември 2020 г.