« Обратно

Организационна среща с докторанти

Начална дата:
15-3-30
Крайна дата:
Никой
Продължителност:
15:30 – 16:30 (Чувствителност на времевата зона)
Тип:
Събрание

Поредната организационна среща с деканското ръководство ще се проведе на 
30.03. 2015 г., понеделник, 2015 г. от 15.30 ч.  в зала Компас.
Дневният ред:
1. Състояние на индивидуалните планове и план-сметки.
2. Организация на обучението за докторанти първа година.
3. Подготовка за Открита катедра  април 2015.
4. Разни.
За по-добро протичане на срещата може да зададете своите въпроси в Докторантския панел в
в Moodle (изисква авторизация).
Документация за предстоящата акредитация на докторските програми във Факултета може да се разгледа тук:

Организационна среща с докторанти