« Обратно

ПАИСИЕВИ ЧЕТЕНИЯ - 2020

ПОКАНА

 

Уважаеми колеги,

Каним Ви на

 НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ПАИСИЕВИ ЧЕТЕНИЯ 2020

 

 Научният форум ще се проведе на 29 – 30 октомври 2020 година.

 

Заявките Ви за участие ще очакваме до 20 септември 2020 година на имейл-адресите, посочени към всяка секция.

В рамките на конференцията са предвидени научни секции със следните теми:

 1. Литературната санкция – идеологическа цензура и културни съпротиви.

Заявки за тази секция изпращайте на адрес: pch2020@abv.bg

 

2. Славистични акорди - съзвучия и дисонанси.

Заявки за тази секция изпращайте на адрес: lidrka@abv.bg

 

3. Ferrying English Аcross Time and Space.

Заявки за тази секция изпращайте на адрес:   vitana.kostadinova@gmail.com

 

4. Човешкият образ в езиковото огледало.

Заявки за тази секция изпращайте на адрес:  mariqna_kartalova@abv.bg

 

5. Актуални тенденции в развитието на съвременния български език.

Заявки за тази секция изпращайте на адрес: vidralska@gmail.com

 

6. Langue, littérature, communication interculturelle.

Заявки за тази секция изпращайте на адрес: znedeltcheva@gmail.com

 

7. Sprache, Literatur, interkulturelle Kommunikation.

Заявки за тази секция изпращайте на адрес: stanislava_drajeva@abv.bg

 

8. Lengua, literatura y comunicación intercultural.

Заявки за тази секция изпращайте на адрес: veselka@gmail.com

 

9. Lingua, letteratura e comunicazione interculturale.

Заявки за тази секция изпращайте на адрес: znedeltcheva@gmail.com

 

10. Русский язык, литература и культура: вызовы времени.

Заявки за тази секция изпращайте на адрес: rus-conf.pu@abv.bg

 

11. Кръгла маса по ономастика: Прякорните имена в миналото и днес.

Заявки за участие в кръглата маса изпращайте на адрес:  pu_252@abv.bg

 

12.Кръгла маса: Предвъзраждане и Възраждане: книжовници и книги.

Заявки за участие в кръглата маса изпращайте на адрес: dpivanova@abv.bg

 

Работни езици на конференцията са всички славянски езици, английски, немски, френски, испански и италиански език.

 

Текстовете от конференцията ще бъдат публикувани в поредицата „Научни трудове на Филологическия факултет“.

Изданието се рецензира. Реферирано е в Google Scholar, WorldCat, CEEOL, COBISS, НАЦИД

Таксата правоучастие е 60 лв. (30 евро). Разходите за път и пребиваване на участниците се поемат от изпращащата институция. Банковите сметки, по които могат да бъдат преведени таксите, са:

BG33UNCR75273154632000 – в лева

BG68UNCR75273454632000 – в евро

Банков код/ BIC: UNCRBGSF

Основание за плащане: Паисиеви четения 2020 – име на вносителя

Моля да бъде отбелязано името на вносителя!

 Препоръчително е участниците да заплатят таксата правоучастие на място в първия ден на конференцията.

 

ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ - REGISTRATION FORM

 

CALL FOR PAPERS

 

ПРИГЛАШЕНИЕ