« Обратно

Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2019-2020 година – пета по ред

Обявлението е за свободни места както следва: Люблянски университет, Словения; Загребски университет, Хърватия; Белградски университет, Сърбия; Виенски университет, Австрия; Братиславски университет „Ян Амос   Коменски“, Словакия; Университет „Хумболт“, Берлин, ФРГ; Киевски национален университет „Тарас Шевченко“, Украйна; Мелитополски държавен педагогически университет „Богдан Хмелницки“, Украйна; Запорожки национален университет, Запорожие, Украйна и Делхийски университет, Индия.     

 

Kонкурс за подбор на преподаватели по български език и литература в чуждестранните висши училища за академичната 2019-2020 г. в изпълнение на ПМС 44/14.03.2019 г.

Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2019-2020 година

Заявление за участие в конкурс за преподавател по български език и литература в чуждестранно висше училище

Формуляр на кандидат за преподавател по български език и литература

Документите се подават в срок до 20 септември 2019 г. (петък) в държавното висше училище, в което кандидатът заема академична длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване.

 

(публикувано на официалната страница на МОН на 12.08.2019 г.)