« Back

Съобщение за студентите от магистърската програма „Актуална българистика“

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че писменият държавен изпит и за двата профила (лингвистичен и литературоведски) ще се проведе на 11 юли 2019 ч. от 9 ч., а устният – на 12 юли от 12 ч. Залите ще бъдат обявени допълнително на сайта на Филологическия факултет.