« Back

Нови конкурси на Фонд „Научни изследвания"

Уважаеми колеги,
Фонд „Научни изследвания“ обяви покана за участие в следните конкурси:
 
Допълнителна информация ще и на уебсайта на ФНИ: http://www.fni.bg 
 
 
В случай че вземете решение за участие, моля в процеса на подготовката, да се обадите в поделение „Научнопроектна дейност” (тел. 261 401).