« Back

Държавен изпит по български език и литература – юли 2019 г. – зали

Напомняме на студентите, които се явяват на държавните изпити, че трябва да носят документ за самоличност - студентска книжка (лична карта).
 

ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

11.07.2019 г., 9.00 часа

 
6. аудитория – Български език и английски език, Български език и френски език, Български език и немски език,  Български език и испански език, Български език и новогръцки език, Български език и турски език, Български език и италиански език, Български език и китайски език, Български език и корейски език,  Български език и руски език (редовно и задочно обучение), Български език и история (редовно и задочно обучение)
 
10. аудитория – Българска филология (редовно обучение), Българска филология (задочно обучение), Славянска филология и Актуална българистика

 

ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ

12.07.2019 г., 9.00 часа

 
8. семинарна зала – ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ПО ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ – I комисия (СФ, Балканистика)
 
10. семинарна зала – ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ПО ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ – II комисия (БФ, АБ, БЕИ, БЕ с чужд език)
 
8. аудитория – ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ПО ЕЗИКОЗНАНИЕ – I комисия (СФ, Балканистика)
 
9. семинарна зала – ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ПО ЕЗИКОЗНАНИЕ – II комисия (БФ, АБ, БЕИ, БЕ с чужд език)