Учебни разписания - редовно обучение, първи семестър 2020-2021

Учебни разписания по специалности за редовно обучение, първи семестър, 2020-2021
Read More About Учебни разписания - редовно обучение, първи семестър 2020-2021 »

Приветствие към студентите на Филологическия факултет

Уважаеми студенти на Филологическия факултет! На 28.09.2020 г. започва новата учебна година за студентите от редовна форма на обучение. Отново, както и през пролетния семестър, сме изправени пред предизвикателства и неизвестности, произтичащи от разпространението на коварния вирус. Въпреки това ръководството на Филологическия факултет взе решение основната форма за провеждане на учебните...
Read More About Приветствие към студентите на Филологическия факултет »

Държавен изпит за магистърска програма „Актуална българистика“

Държавният изпит (писмен и устен) за студентите от двата профила в магистърската програма „Актуална българистика“ ще се проведe на 25 септември (петък) в следната последователност: от 9 ч. – писмен изпит (в 10. ауд. – за двата профила); от 15 ч. – устен изпит (в 341. каб. – за езиковедския профил); от 15 ч. – устен изпит (в 254. каб. – за литературоведския...
Read More About Държавен изпит за магистърска програма „Актуална българистика“ »

Държавен изпит по български език и литература - септември 2020 г.

ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ  ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 25.09 .20 20 г. ,  9.00 часа   8. аудитория  – Български език и английски език, Български език и френски език, Български език и немски език, Български език и испански език, Български език и новогръцки език, Български език и турски език, Български език и италиански език, Български език и...
Read More About Държавен изпит по български език и литература - септември 2020 г. »

2019-2020 академична година - поправителна и ликвидационна сесия

Английска филология Публикувано на 18.09.2020 г. Приложна лингвистика /Немски език и втори чужд език/ Публикувано на 09.09.2020 г. Ликвидационна дата за изпит по  Увод в общото езикознание  при  доц. д-р Б. Янев   за специалностите ЛБА, Български език и чужд език, РФ, ГОЧЕ и ИЧЕ   -  23 септември 2020 г., 10 ч., 122...
Read More About 2019-2020 академична година - поправителна и ликвидационна сесия »

Информационна среща във връзка с началото на учебната 2020-2021 г. със студентите от първи курс в ОКС „Бакалавър“ от специалностите с английски език

Катедра „Английска филология“ кани първокурсниците, изучаващи английски като първи чужд език, на Информационна среща, която ще се състои на 25.09.2020 г. от 13.00 часа в Спортната зала на ПУ ( булевард България 236а ). За да се спазят противоепидемичните мерки, молим студентите да носят маски и да заемат само четните места на четните редове в залата. На срещата първокурсниците ще се...
Read More About Информационна среща във връзка с началото на учебната 2020-2021 г. със студентите от първи курс в ОКС „Бакалавър“ от специалностите с английски език »

Стипендия за студент Българска филология

В резултат на постъпило целево дарение, за  втора  година след конкурс и по правилата за отпускане на именни стипендии Фондация "Еврика" ще определи носител на специална стипендия: „Акад. Александър Теодоров – Балан“ в размер на 2300 лв. за студент по българска филология и литература. Повече информация може да намерите в официалния сайт на Фондация „Еврика“  на...
Read More About Стипендия за студент Българска филология »

Стаж по програма Erasmus+ Испания

The University of Almería has launched a Call for Applications for Erasmus+ Internships, offering internships opportunities for students and recent graduates in the International Office. Please, find the details attached (links below). The deadline for applications is 15th of September and the successful candidates should start by the end of September / beginning October. The...
Read More About Стаж по програма Erasmus+ Испания »

Държавни изпити сесия септември 2020 г.

Студентите от специалностите "Английска филология", "Лингвистика с ИТ", "Приложна лингвистика - немски език с втори чужд език", "Приложна лингвистика - френски език с втори чужд език",  които ще се явяват на държавен изпит през мес ец септември 2020 г ., трябва в срок от  14 септември до 16 септември 2020 г.   вкл ючително  да подадат заявление при инспектор...
Read More About Държавни изпити сесия септември 2020 г. »

На вниманието на студентите (бакалаври и магистри), обучаващи се в специалности за придобиване на професионална квалификация „учител”

Уважаеми студенти, Присъственото стартиране на новата учебна година в системата на предучилищното и училищното образование в условията на Covid-19 налага навременно създаването на резерв от кадри, които  при необходимост  могат да се включат като преподаватели по различни предмети. Предоставя се възможност на студентите в  последните два курса на обучение ,...
Read More About На вниманието на студентите (бакалаври и магистри), обучаващи се в специалности за придобиване на професионална квалификация „учител” »

Разписание - задочно обучение, първи семестър 2020-2021

  Уважаеми студенти на Филологическия факултет в задочна форма на обучение,  На посочения адрес следете за актуална информация относно организацията на учебния процес през първия семестър на академичната 2020-2021 г: Разписание - задочно обучение, първи семестър 2020-2021
Read More About Разписание - задочно обучение, първи семестър 2020-2021 »

Поправителни изпити при проф. Клео Протохристова

  Поправителните изпити по АЗЕЛ при проф. Протохристова ще се проведат както следва: 15.09. (231 каб., Ректорат), 8.30 ч. - 4. курс 16.09. (231 каб., Ректорат), 8.30 ч. - 2 курс, БФ          
Read More About Поправителни изпити при проф. Клео Протохристова »

Актуализирани учебни разписания за задочно обучение във Филологическия факултет

Уважаеми студенти на Филологическия факултет в задочна форма на обучение,  В посочените по-долу връзки ще откриете актуалните програми на занятията (в присъствена и дистанционна форма) през първия семестър на учебната 2020/2021 г.:   Разписание на сп. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ИСТОРИЯ - задочно Разписание на сп. БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ - задочно Разписание на сп. РУСКА...
Read More About Актуализирани учебни разписания за задочно обучение във Филологическия факултет »

Провеждане на септемврийските изпити

Преподаватели и студенти на Филологическия факултет,    Поправителните и ликвидационните изпити през септемврийската сесия на 2020 година ще се проведат в реална (присъствена) учебна среда .  Присъствено и без промяна в гласувания от Факултетния съвет график ще се проведат и поправителните държавни изпити. Задължавам преподавателите екзаминатори...
Read More About Провеждане на септемврийските изпити »

Създаване на акаунт към @uni-plovdiv.bg

Уважаеми колеги преподаватели и студенти във Филологическия факултет, Съгласно решение № 10 от заседание на Академичния съвет на ПУ от 20.07.2020 г. се препоръчва на всички преподаватели и студенти в ПУ да си направят електронни пощи към домейна на Университета @uni-plovdiv.bg . Потребителите, които нямат такъв акаунт, могат да си създадат на  https://e-portal.uni-plovdiv.bg ...
Read More About Създаване на акаунт към @uni-plovdiv.bg »

ВАЖНО: Регламент за провеждане на задочното обучение във Филологическия факултет

Регламент за провеждане на задочното обучение във Филологическия факултет през периода 24.08.2020 – 27.09.20202 г.            Уважаеми преподаватели и студенти в задочна форма на обучение във Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”!               От...
Read More About ВАЖНО: Регламент за провеждане на задочното обучение във Филологическия факултет »

Поправителни изпити по Увод в общото езикознание

Поправителните изпити по Увод в общото езикознание при доц. д-р Б. Янев ще се проведат както следва: - на 8.09. от 10 ч. в 602 ауд. (Нова сграда) - за АФ и ЛИТ; - на 9.09. от 10 ч. в 322 ауд. (Нова сграда) - за БЕТЕ, БЕНЕ, БЕИспЕ, БЕИтЕ, БЕКЕ, БЕКорЕ, БЕРЕ, БЕГО - на 10.09. от 10 ч. в 322 ауд. (Нова града) - за ЛБА, РФ + студенти от други специалности от минали години, на които е...
Read More About Поправителни изпити по Увод в общото езикознание »

Платен стаж в културния отдел на Гьоте-институт, България

ПЛАТЕН СТАЖ НА ПЪЛЕН ИЛИ НЕПЪЛЕН РАБОТЕН ДЕН В КУЛТУРНИЯ ОТДЕЛ НА ГЬОТЕ-ИНСТИТУТ БЪЛГАРИЯ Като стажант/ка ще надникнете в работния процес на Гьоте-институт и ще се включите в планирането и реализирането на културни програми. Вие ще сте част от ангажиран екип, който в сътрудничество с партньори конципира и реализира културни програми и възможности за квалификация в културния...
Read More About Платен стаж в културния отдел на Гьоте-институт, България »

Нова проектна сесия - ФНИ към МОН

  Фонд „Научни изследвания“ обяви покани за участие в следните проектни конкурси:  ·           „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2020 г.”. Срокът за подаване на проектите е до 30.09.2020 г.  ·           „Конкурс за финансиране на...
Read More About Нова проектна сесия - ФНИ към МОН »

2019-2020 академична година - поправителна и ликвидационна сесия

Специалности: Българска филология Английска филология Лингвистика с ИТ Приложна лингвистика /Испански език и втори чужд език/ Приложна лингвистика /Немски език и втори чужд език/ Приложна лингвистика /Френски език и втори чужд език/   Български език и английски език; Български език и испански език; Български език и история; Български език и...
Read More About 2019-2020 академична година - поправителна и ликвидационна сесия »
Showing 1 - 20 of 679 results.
Items per Page 20
of 34