Актуални отворени позиции в TELUS International Europe, гр. Пловдив - септември 2019 г.


Read More About Актуални отворени позиции в TELUS International Europe, гр. Пловдив - септември 2019 г. »

Нови конкурси на Фонд „Научни изследвания"

Уважаеми колеги, Фонд „Научни изследвания“ обяви покана за участие в следните конкурси: „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2019 г.“; „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2019 г.“; „Конкурс „Българска научна периодика -  2019 г.“; „Конкурс по Национална научна програма...
Read More About Нови конкурси на Фонд „Научни изследвания" »

Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2019-2020 година – пета по ред

Обявлението е за свободни места както следва: Люблянски университет, Словения; Загребски университет, Хърватия; Белградски университет, Сърбия; Виенски университет, Австрия; Братиславски университет „Ян Амос   Коменски“, Словакия; Университет „Хумболт“, Берлин, ФРГ; Киевски национален университет „Тарас Шевченко“, Украйна; Мелитополски държавен педагогически университет „Богдан...
Read More About Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2019-2020 година – пета по ред »

Посолство на Словашката република в София - информация за словашките стипендии, отпускани на студенти, преподаватели и учени от Република България

Информация за Националната стипендийна програма на Словашката република, за която могат да кандидатстват студенти, преподаватели и учени от Република България. Крайният срок за изпращане на заявленията за отпускане на стипендията през академичната 2019/2020 г. е на  31 октомври 2019 г. до 16:00 ч .   Повече инфомация ще  намерите на страниците в интернет: ...
Read More About Посолство на Словашката република в София - информация за словашките стипендии, отпускани на студенти, преподаватели и учени от Република България »

Процедура по подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2019-2020 г. (Армения, Азербайджан и Грузия)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ Ви информира, че е публикувано обявление за процедура за подбор за свободни места за преподаватели по български език и литература за академичната 2019-2020 година – четвърта по ред .   Обявлението е за свободни места в три университета в Армения, Азербайджан и Грузия – новооткрити...
Read More About Процедура по подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2019-2020 г. (Армения, Азербайджан и Грузия) »

Приемно време на деканското ръководство през лятната ваканция

Дежурства в Деканата на Филологически факултет Дата Ден Приемно време проф. д.ф.н. Вера Маровска и доц. д-р Константин Куцаров 05.08.2019 понеделник 10 .30 -12 .30 ч. ...
Read More About Приемно време на деканското ръководство през лятната ваканция »

Актуални отворени позиции в TELUS International Europe, гр. Пловдив - август 2019 г.


Read More About Актуални отворени позиции в TELUS International Europe, гр. Пловдив - август 2019 г. »

Обявление за процедура за подбор на преподаватели по български език и литература в чуждестранните висши училища за академичната 2019-2020 г. (ЛЕКТОРИ)

Обявлението е публикувано на сайта на Министерството на образованието и науката в рубриката: „Конкурси“, подсекция „Преподаватели“: http://www.mon.bg/bg/100125 . Към него са приложени формуляр и заявление за участие в процедурата.   Обява Заявление Формуляр   Обявлението е на основание чл. 4, чл. 5 и чл. 7 от Постановление № 44 на Министерския съвет...
Read More About Обявление за процедура за подбор на преподаватели по български език и литература в чуждестранните висши училища за академичната 2019-2020 г. (ЛЕКТОРИ) »

Актуални отворени позиции в TELUS International Europe, гр. Пловдив - юли 2019 г.


Read More About Актуални отворени позиции в TELUS International Europe, гр. Пловдив - юли 2019 г. »

Държавен изпит по български език и литература – юли 2019 г. – зали

Напомняме на студентите, които се явяват на държавните изпити, че трябва да носят документ за самоличност - студентска книжка (лична карта).   ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА  11.07.2019 г., 9.00 часа   6. аудитория  – Български език и английски език, Български език и френски език, Български език и немски език,  Български...
Read More About Държавен изпит по български език и литература – юли 2019 г. – зали »

Съобщение за студентите от магистърската програма „Актуална българистика“

Уважаеми колеги, Уведомяваме Ви, че писменият държавен изпит и за двата профила (лингвистичен и литературоведски) ще се проведе на 11 юли 2019 ч. от 9 ч., а устният – на 12 юли от 12 ч. Залите ще бъдат обявени допълнително на сайта на Филологическия факултет.
Read More About Съобщение за студентите от магистърската програма „Актуална българистика“ »

Семинар "Аспекти в преподаването на китайски език, литература и култура"

ПРОГРАМА „Аспекти в преподаването на китайски език, литература и култура”   От 24-26.06.2019 г. ПУ "Паисий Хилендарски" и Класна стая "Конфуций" ще бъдат домакини на второто издание на семинара "Аспекти в преподаването на китайски език, литература и култура". Част от събитията в рамките на семинара ще бъдат със свободен достъп за всички желаещи. Със свободен достъп ще бъде...
Read More About Семинар "Аспекти в преподаването на китайски език, литература и култура" »

Публична лекция - История на арменската общност в Пловдив


Read More About Публична лекция - История на арменската общност в Пловдив »

Свободни работни позиции в Сиксти Кей, гр. Пловдив – юни 2019


Read More About Свободни работни позиции в Сиксти Кей, гр. Пловдив – юни 2019 »

Открит докторантски семинар - лекция на Алоис Волдан (Виенски университет)


Read More About Открит докторантски семинар - лекция на Алоис Волдан (Виенски университет) »

Обявление за процедура за подбор на преподаватели по български език и литература в чуждестранните висши училища за академичната 2019-2020 г. (Лектори)

Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2019-2020 година   Кандидатите за преподаватели следва до 21 юни (петък) 2019 година да подадат изискуемите документи по обявлението в съответното висше училище (Секретар на ФФ - ет. 3, кабинет 325). Всеки кандидат може да кандидатства за всички обявени преподавателски места. За всяко...
Read More About Обявление за процедура за подбор на преподаватели по български език и литература в чуждестранните висши училища за академичната 2019-2020 г. (Лектори) »

Актуални отворени позиции в TELUS International Europe, гр. Пловдив - юни 2019 г.


Read More About Актуални отворени позиции в TELUS International Europe, гр. Пловдив - юни 2019 г. »

Покана - публична лекция - Етноси и езици в Пловдив и в България


Read More About Покана - публична лекция - Етноси и езици в Пловдив и в България »

Покана - Паисиеви четения 2019

ПАИСИЕВИ ЧЕТЕНИЯ 2019   ПОКАНА /  CALL FOR PAPERS /  ПРИГЛАШЕНИЕ   Уважаеми колеги,   Филологическият факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ Ви кани да участвате с публикация в поредното издание на Научните трудове на Филологическия факултет *     ...
Read More About Покана - Паисиеви четения 2019 »

Открит докторантски семинар - лекция на Благовест Златанов (Хайделбергски университет)


Read More About Открит докторантски семинар - лекция на Благовест Златанов (Хайделбергски университет) »
Showing 1 - 20 of 544 results.
Items per Page 20
of 28