доцент д-р Надя Чернева


Заместник-декан по международното сътрудничество, преподавателска и студентска мобилност, евроинтеграция, специализирани центрове и кабинети 

 

 

              Телефон: +359 32 261 241

              Мейл: ncherneva9 @ gmail.com

 

              Приемно време:

              понеделник от 12.00 до 14.00 часа в кабинет 316

 

 

доцент д-р Елена Гетова


Заместник-декан по работа със студенти вътрешновузовска мобилност, студентски организации); академичен живот (промоции и официални чествания); научноорганизационна дейност (конференции, семинари); КСК-организация и реклама

 

 

              Телефон: +359 32 261 262

              Мейл: egetova @ uni-plovdiv.bg

 

              Приемно време:

              понеделник от 10.30 до 11.30 часа в кабинет 325

 

 

 

доцент д-р Борян Янев


Заместник-декан по научна дейност (организация на научноизследователския процес: рейтинг класации, научни проекти и докторантури; факултетен сайт)

 

             

              Телефон: +359 32 261 478

              Мейл: byanev @ gmail.com

 

              Приемно време:

              вторник от 15.00 до 16.00 часа в кабинет 325

   четвъртък от 11.00 до 12.00 часа в кабинет 237

 

 

доцент д-р Константин Куцаров


Заместник-декан по учебната дейност (учебен процес, учебна документация и планове, вътрешновузовска мобилност); магистратури

 

 
 
              Телефон: +359 32 261 231
              Мейл: konstantpol @ abv.bg
 

              Приемно време:

              понеделник от 12.00 до 13.00 часа в кабинет 341

              сряда от 13.00 до 14.00 часа в кабинет 341