РЕШЕНИЯ НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ

 

Решения на ФС от Протокол № 218 / 18.05.2020 г.

Решения на ФС от Протокол № 217 / 25.02.2020 г.

Решения на ФС от Протокол № 216 / 27.01.2020 г.

Решения на ФС от Протокол № 215 / 07.01.2020 г.

 

Решения на ФС от Протокол № 214 / 04.12.2019 г.

Решения на ФС от Протокол № 213 / 14.10.2019 г.

Решения на ФС от Протокол № 212 / 07.10.2019 г.

Решения на ФС от Протокол № 211 / 15.07.2019 г.

Решения на ФС от Протокол № 210 / 21.06.2019 г.

Решения на ФС от Протокол № 209 / 27.05.2019 г.

Решения на ФС от Протокол № 208 / 15.04.2019 г.

Решения на ФС от Протокол № 207 / 18.03.2019 г.

Решения на ФС от Протокол № 206 / 28.01.2019 г.

 

Решения на ФС от Протокол № 205 / 03.12.2018 г.

Решения на ФС от Протокол № 204 / 29.10.2018 г.

Решения на ФС от Протокол № 203 / 09.07.2018 г.

Решения на ФС от Протокол № 202 / 11.06.2018 г.

Решения на ФС от Протокол № 201 / 26.04.2018 г.

Решения на ФС от Протокол № 200 / 19.03.2018 г.

Решения на ФС от Протокол № 199 / 05.02.2018 г.

 

Решения на ФС от Протокол № 198 / 11.12.2017 г.

Решения на ФС от Протокол № 197 / 30.10.2017 г.

Решения на ФС от Протокол № 196 / 11.07.2017 г.

Решения на ФС от Протокол № 195 / 09.05.2017 г.

Решения на ФС от Протокол № 194 / 27.03.2017 г.

Решения на ФС от Протокол № 193 / 06.02.2017 г.

Решения на ФС от Протокол № 192 / 23.01.2017 г.

Решения на ФС от Протокол № 191 / 16.01.2017 г.

 

Решения на ФС от Протокол № 190 / 05.12.2016 г.

Решения на ФС от Протокол № 189 / 14.11.2016 г.

Решения на ФС от Протокол № 188 / 10.10.2016 г.

Решения на ФС от Протокол № 187 / 15.07.2016 г.

Решения на ФС от Протокол № 186 / 11.07.2016 г.

Решения на ФС от Протокол № 185 / 27.06.2016 г.

Решения на ФС от Протокол № 184 / 09.05.2016 г.

Решения на ФС от Протокол № 183 / 27.04.2016 г.

Решения на ФС от Протокол № 182 / 07.04.2016 г.

Решения на ФС от Протокол № 181 / 07.03.2016 г.

Решения на ФС от Протокол № 180 / 22.02.2016 г.

Решения на ФС от Протокол № 179 / 25.01.2016 г.

Решения на ФС от Протокол № 178 / 04.01.2016 г.

 

Решения на ФС от Протокол № 177 / 30.11.2015 г.

Решения на ФС от Протокол № 176

Решения на ФС от Протокол № 175

Решения на ФС от Протокол № 174

Решения на ФС от Протокол № 173

Решения на ФС от Протокол № 172

Решения на ФС от Протокол № 171

Решения на ФС от Протокол № 170

Решения на ФС от Протокол № 169

Решения на ФС от Протокол № 168

Решения на ФС от Протокол № 167

Решения на ФС от Протокол № 166

Решения на ФС от Протокол № 165

Решения на ФС от Протокол № 164

Решения на ФС от Протокол № 163

Решения на ФС от Протокол № 162

Решения на ФС от Протокол № 161

Решения на ФС от Протокол № 160

Решения на ФС от Протокол № 159

Решения на ФС от Протокол № 158

Решения на ФС от Протокол № 157

Решения на ФС от Протокол № 156

Решения на ФС от Протокол № 155

Решения на ФС от Протокол № 115 / 08.01.2007 г. до Протокол № 154 / 12.11.2012 г.