ЧЛЕНОВЕ НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ

НА ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ

 

1.

Проф. дфн Вера Маровска

2.

Проф. дфн Диана Иванова

3.

Проф. д-р Запрян Козлуджов

4.

Проф. дфн Иван Куцаров

5.

Проф. дфн Инна Пелева

6.

Проф. дфн Клео Протохристова-Ямболиева

7.

Проф. дфн Любка Липчева-Пранджева

8.

Доц. д-р Борян Янев

9.

Доц. д-р Елена Гетова

10.

Доц. д-р Живко Иванов

11.

Доц. д-р Жоржета Чолакова

12

Доц. д-р Иван Русков

13.

Доц. д-р Константин Куцаров

14.

Доц. д-р Красимира Чакърова

15.

Доц. д-р Мая Тименова-Коен

16.

Доц. д-р Мила Кръстева

17.

Доц. д-р Надя Чернева

18.

Доц. д-р Николай Нейчев

19.

Доц. д-р Петя Бъркалова

20.

Доц. д-р Руси Николов

21.

Доц. д-р Светла Черпокова-Захариева

22.

Доц. д-р Соня Спилкова

23.

Доц. д-р Станка Козарова

24.

Доц. д-р Татяна Ичевска

25.

Доц. д-р Христина Тончева-Тодорова

26.

Доц. д-р Юлиана Чакърова

27.

Доц. д-р Яна Роуланд

28.

Гл. ас. д-р Росица Декова

29.

Ас. Величка Симонова-Гроздева

30.

Докт. Светла Джерманович

31.

Диана Мъркова

32.

Димитър Ангелов

33.

Константин Обретенов

34.

Цанка Спасова

35.

Цветелин Дерменджийски