« Назад

Преподавателски мобилности по програма ЕРАЗЪМ+ във Филологическия факултет за академичната 2018/2019 г.

 

Преподавателски мобилности по програма ЕРАЗЪМ+ във Филологическия факултет за академичната 2018/2019 г.

Документи за включване в селекцията се подават в Деканата, стая 325 при Т. Динкова до 18.01.2019 г.
 
Моля, обърнете внимание на двата формуляра, които трябва да придружават Споразумението за мобилност с цел преподаване (работен план), одобрено от изпращащата и приемащата институция :