Международен конкурс за написване на есе на тема „Васил Левски – диалози във времето, диалози с времето“

Международен конкурс за написване на есе на тема „Васил Левски – диалози във времето, диалози с времето“
Узнать больше О Международен конкурс за написване на есе на тема „Васил Левски – диалози във времето, диалози с времето“ »

Курсове за млади учени, докторанти и постдокторанти

ACADEMIA IUVENTUTIS ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С МЛАДИ УЧЕНИ, ДОКТОРАНТИ И ПОСТДОКТОРАНТИ ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“   ОБЯВЯВА:   К У Р С О В Е за млади учени, докторанти и постдокторанти 1-ВИ КРЪГ (2019/2020)
Узнать больше О Курсове за млади учени, докторанти и постдокторанти »

Актуални отворени позиции в TELUS International Europe, гр. Пловдив - декември 2019 г.


Узнать больше О Актуални отворени позиции в TELUS International Europe, гр. Пловдив - декември 2019 г. »

Среща на студенти филолози с Експертна група по акредитация

Уведомяваме студентите, които следват в специалности по професионално направление 2.1. Филология, че на 28.11.2019 г. (четвъртък) от 16,00 часа в Заседателната зала на ПУ (Ректорат) ще се проведе среща с Експертната група по процедура за програмна акредитация.
Узнать больше О Среща на студенти филолози с Експертна група по акредитация »

Преподавателски мобилности по програма ЕРАЗЪМ+ във Филологическия факултет за академичната 2019/2020 г.

Преподавателски мобилности по програма ЕРАЗЪМ+ във Филологическия факултет за академичната 2019/2020 г. Документи за включване в селекцията се подават в Деканата, стая 325 при Т. Динкова до 17.01.2020 г.   Моля, обърнете внимание на двата формуляра, които трябва да придружават  Споразумението за мобилност с цел преподаване (работен план) , одобрено от изпращащата и...
Узнать больше О Преподавателски мобилности по програма ЕРАЗЪМ+ във Филологическия факултет за академичната 2019/2020 г. »

Факултетен съвет - 04.12.2019 г. (сряда)

Факултетният съвет на Филологическия факултет ще се проведе на 04.12.2019 г. от 15,00 часа в Заседателната зала на Ректората.   Членовете на Факултетния съвет се освобождават от провеждането на занятия в часовете след 15.00 ч. с право на отработване (отучване).
Узнать больше О Факултетен съвет - 04.12.2019 г. (сряда) »

Покана за публична лекция

Публичната академична лекция на проф. д.ф.н. Жоржета Чолакова на тема „Поетика на меланхолията“ ще се проведе на 28.11.2019 г. от 16:00 ч. в зала „Компас“.
Узнать больше О Покана за публична лекция »

Открита лекция на тема "Суеверията - фактор в развитието на китайския език"

Класна стая "Конфуций" към ПУ "Паисий Хилендарски" организира открита лекция на тема "Суеверията - фактор в развитието на китайския език" на 27.11.2019 г. (сряда) от 17.30 ч. в 8 аудитория на Ректората. Заповядайте!
Узнать больше О Открита лекция на тема "Суеверията - фактор в развитието на китайския език" »

Резултати от избора на органи за управление на Филологическия факултет – Общо събрание, 18.11.2019 г.

  Днес, 18.11.2019 г., на Общото събрание на Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ при проведеното тайно гласуване   КОМИСИЯТА ЗА ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ ЗА ИЗБОР НА ДЕКАН   установи следните резултати: Константин Иванов Куцаров, доц. д.ф.н. – 110  гласа   Брой на гласувалите: 115 ...
Узнать больше О Резултати от избора на органи за управление на Филологическия факултет – Общо събрание, 18.11.2019 г. »

Курсове по китайски език - записване до 24.11.2019 г.

Центърът за езици и междукултурна комуникация със съдействието на Класна стая „Конфуций“ обявяват удължаване на срока за записване на курсове по китайски език до 24.11.2019 г. (неделя):   1. Курс по китайски език за начинаещи А1 ( модул 1)   2. Курс по китайски език А2 (модул 1)   Нивата А1 и А2  включват два модула, разпределени в два семестъра....
Узнать больше О Курсове по китайски език - записване до 24.11.2019 г. »

Общо събрание на Филологическия факултет 18.11.2019 г.

  Общо събрание на Филологическия факултет 18.11.2019 г.  
Узнать больше О Общо събрание на Филологическия факултет 18.11.2019 г. »

Покана

На 19.11.2019 г. от 14.00 часа в зала "Компас" Джонг Кю-Сонг, президентът на АКЖ (Асоциацията на корейските журналисти) ще изнесе лекция на тема "Робот-журналистика".
Узнать больше О Покана »

Заповед за промяна на учебния график на 18.11.2019 г.

Заповед за промяна на учебния график на 18.11.2019 г.
Узнать больше О Заповед за промяна на учебния график на 18.11.2019 г. »

Българо-немски симпозиум "България и Германия: хоризонти на сътрудничество"

В периода 14 - 16 ноември 2019 г. Пловдивският университет ще бъде домакин на Българо-немския симпозиум "България и Германия: хоризонти на сътрудничество",  организиран от Филологическия факултет в ПУ "Паисий Хилендарски", Съюза на учените в България - Пловдив и Германо-българското дружество за насърчаване на връзките между България и Германия.  Програмата на форума може да...
Узнать больше О Българо-немски симпозиум "България и Германия: хоризонти на сътрудничество" »

Процедура за подбор на пет свободни места за преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища

О Б Я В A МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА   На основание чл. 4, чл. 5 и чл. 7 от Постановление No 237 от 24 септември 2019 година за изменение и допълнение на Постановление No 44 на Министерския съвет от 14 март 2019 година за осигуряване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища и във връзка с международните спогодби, програми и...
Узнать больше О Процедура за подбор на пет свободни места за преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища »

Международен конкурс за написване на есе на тема „Васил Левски – диалози във времето, диалози с времето“

Международен конкурс за написване на есе на тема „Васил Левски – диалози във времето, диалози с времето“
Узнать больше О Международен конкурс за написване на есе на тема „Васил Левски – диалози във времето, диалози с времето“ »

Покана за Общо събрание на Филологическия факултет 18.11.2019 г.

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“   На основание на чл. 41 от Правилника за устройството и дейността на ПУ „Паисий Хилендарски“ СВИКВАМ Общо събрание на Филологическия факултет на 18 ноември 2019 г. (понеделник) от 15.00 часа в 6. аудитория при следния дневен ред: Избор на председател на...
Узнать больше О Покана за Общо събрание на Филологическия факултет 18.11.2019 г. »

Актуални отворени позиции в TELUS International Europe, гр. Пловдив - ноември 2019 г.


Узнать больше О Актуални отворени позиции в TELUS International Europe, гр. Пловдив - ноември 2019 г. »

Важно съобщение - за студентите, които са се дипломирали през юли 2019 г.

Всички студенти  ОКС "Бакалавър" , които са се дипломирали през  юли 201 9  г.   от специалностите:  „Английска филология“, „Лингвистика с ИТ“, „Приложна лингвистика – френски език с втори чужд език“, „Приложна лингвистика – немски език с втори чужд език“, и Всички студенти  ОКС "Магистър" ,  които са се дипломирали през ...
Узнать больше О Важно съобщение - за студентите, които са се дипломирали през юли 2019 г. »

Класиране на кандидатствали студенти от Филологическия факултет по програма Еразъм за летен семестър на академичната 2019/2020 г.

Класиране на кандидатствали студенти от Филологическия факултет по програма Еразъм за летен семестър на академичната 2019/2020 г.
Узнать больше О Класиране на кандидатствали студенти от Филологическия факултет по програма Еразъм за летен семестър на академичната 2019/2020 г. »
Показывается результатов: 1 - 20 из 580.
Предметов на странице 20
из 29