Седмично разписание на аудиторната заетост по специалности.

СЛЕДЕТЕ ЗА КОРЕКЦИИ!

Ако се съмнявате в актуалността на страницата използвайте клавиш

F5: Опресняване на активния прозорец.

 

При установяване на неточности в разписанието пишете на адрес

ff@uni-plovdiv.bg

 


 

Разписание, редовно обучение – 2017-2018


Втори семестър

19.ІІ.2018 – 2.VІ.2018

 


Образователно-квалификационна степен "Бакалавър"


Образователно-квалификационна степен "Магистър"

 


 

Разписание, редовно обучение – 2017-2018


Първи семестър

2.Х.2017 – 20.І.2018

 


Образователно-квалификационна степен "Бакалавър"


Образователно-квалификационна степен "Магистър"