Седмично разписание на аудиторната заетост по специалности.

СЛЕДЕТЕ ЗА КОРЕКЦИИ!

Ако се съмнявате в актуалността на страницата използвайте клавиш

F5: Опресняване на активния прозорец.

 

При установяване на неточности в разписанието пишете на адрес

ff@uni-plovdiv.bg

 


 

Разписание, задочно обучение – 2017-2018


Втори семестър

21.I.2018 – 18.II.2018

 


Образователно-квалификационна степен "Бакалавър"

 

Разписание, задочно обучение – 2017-2018


Първи семестър

28.VIII.2017 – 29.ІX.2017

 


Образователно-квалификационна степен "Бакалавър"