Седмично разписание на аудиторната заетост по специалности.

СЛЕДЕТЕ ЗА КОРЕКЦИИ!

Ако се съмнявате в актуалността на страницата изчистете кеш данните  (кеширани изображения и файлове).

Как? - вижте тук.

 

При установяване на неточности в разписанието пишете на адрес

ff@uni-plovdiv.bg

 


 

Разписание, задочно обучение – 2018-2019


Първи семестър

27.VIII.2018 – 30.ІX.2018

 


Образователно-квалификационна степен "Бакалавър"

 

Разписание, задочно обучение – 2017-2018


Втори семестър

21.I.2018 – 18.II.2018

 


Образователно-квалификационна степен "Бакалавър"