« Back

Покана за публична лекция - Открита катедра „Постижения на лингвистиката през XXI век“

Съюз на учените – Пловдив

Филологически факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“

========================================================

 

П О К А Н А

Уважаеми колеги, преподаватели, студенти и докторанти,

 

Имаме удоволствието да ви поканим на публична лекция

в рамките  на Открита катедра „Постижения на лингвистиката през XXI век“

 

Гост-лектор:  доц. д-р Артур Степанов

от  Центъра за когнитивни науки за езика

 към Университета  в Нова Горица

 

Тема: Имат ли билингвите и музикантите по-чувствителен слух, или за влиянието на ранното музикално обучение и двуезичието при разпознаването на фразовата структура в непознат език

            (Лекцията ще бъде изнесена на английски език: Do bilinguals and musicians have better ears? How music training and bilingualism affect prosodic discrimination of sentences in an unknown language)

Дата: 27.03.2018 г.

Час: 17:00 – 18:00

Място: зала на Съюза на учените: ул. „Митрополит Паисий“ 6, 4000 Стария град, Пловдив

За гост-лектора: Артур Степанов е доктор на философските науки по специалността "Лингвистика". Докторска степен получава през 2001 г. в Университета в Кънектикът (САЩ) под ръководството на водещи изследователи в генеративната граматика. Между 2001 и 2007 г. е работил в няколко университета в Германия като изследовател в различни постдокторантски програми. След защита на хабилитационен труд в Университета в Потсдам, през 2007 г. получава престижнaтa Хайзенбергова стипендия на Германската фондация за изследвания (DFG/ Deutsche Forschungsgemeinschaft) за изключителни постижения в изследователската си работа. От 2008 е доцент в Центъра за когнитивни науки за езика към Университета в Нова Горица, Словения. Основните му научни интереси са в областта на психолингвистиката и синтаксиса.

            Върхови постижения в лингвистиката: постиженията, които се свързват с изследователския профил на Артур Степанов, са в  областите на формалната синтактична теория, експерименталния синтаксис и  психолингвистиката. Участвал е в интердисциплинарни изследователски екипи, работещи върху проблемите на човешката езикова способност,  генерирането на речта и връзката между когнитивните механизми в човешкото съзнание и тяхното езиково покритие. През последните няколко години участва в изследвания, свързани с когнитивните проблеми на билингвизма, особено по отношение на неговите синтактични и прагматични аспекти в рамките на мащабен европейски проект AThEME (Advancing The European Multilingual Experience /подобряване на европейския многоезичен опит/, 2014-2019 г.)

Научна продукция: тя включва публикации на Артур Степанов  в редица високо-факторни научни списания като Frontiers in Psychology, Journal of the Acoustical Society of America, Linguistic Inquiry, Journal of Linguistics, Natural Language and Linguistic Theory и други.

За университета в Нова Горица: университетът в Нова Горица, Словения, е международно признат университет с подчертан научно-изследователски профил. Неговите върхови  научни постижения се разпознават  в докладите на Европейската комисия  за научна продукция и сътрудничество на университетите в Европа  (Scientific Output and Collaboration of European Universities). Според  критериите за върхови научни постижения и въздействие на публикациите (импакт) университетът в Нова Горица се нарежда на пето място след водещите играчи в изследванията и  образованието  в Европа, каквито са британските университети в Оксфорд и Кеймбридж и университетите в Лозана и Цюрих: Федералният политехнически институт в Лозана (École Polytechnique Fédérale de Lausanne, EPFL) и  Швейцарският федерален технологичен институт в Цюрих (Eidgenössische Technische Hochschule, ETH ).

 

Лекцията представя нови научни открития, затова най-сърдечно каним в удиторията:

  • учени лингвисти;
  • университетски преподаватели по лингвистика;
  • учители по чужди езици;
  • университетски преподаватели по музика;
  •  музикални педагози от различни школи;
  •  студенти, докторанти, учители.
  • любознателни родители.