ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Vocal in Need (2017 - 2019)
 

Vocationally Orientated Culture and Language in Need (Професионално ориентирани култура и език в нужда)
Проект № 2017‐1‐IE01‐KA202‐025710
Проектът VOCAL IN NEED се осъществява с финансовата подкрепа на програмата на Европейския съюз Erasmus+ 2014 – 2020 по ключова дейност 2 „Стратегически партньорства" 

 

Vocal in Need 1st  Newsletter

 
Vocal in Need BG  
Vocal in Need EN  

 

 

ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЕКТИ

 

CES & L - Languages4Work

 

За проекта: BG  |   EN

 

 

 


Gifted (for) you 2014 - 1 - RO01 - KA201- 002957

 

За проекта

KICKOFF MEETING MINUTES (Jan.13-16, Plovdiv, Bulgaria)

Presentation

Poster

Interim Report Of The 3rd Transnational Meeting

 


Vocal Medical - Брошура BG

Vocal Medical - EN

Vocal Medical - Poster